Tagged in

Tuyển Dụng

Nhật Cường Software
Nhật Cường Software
“Nhật Cường Software định hướng trở thành một trong những doanh nghiệp CNTT hàng đầu tại Việt Nam thông qua việc sở hữu những công nghệ tiên tiến, những nguồn lực ưu tú và chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm — mang tới những sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt nhất.
More information
Followers
6
Elsewhere
More, on Medium