Nightingale
Published in

Nightingale

Outlier — Inscriviu-vos per ser ponent!

Aquesta és una traducció d’Outlier — Apply to Speak!

Outlier Online és una conferència organitzada per la Data Visualization Society que se celebrarà els dies 4 i 5 de febrer de 2021. Us convidem a omplir aquest formulari si voleu fer una xerrada o organitzar un taller a la conferència. Presentar a Outlier és una excel·lent manera d’augmentar la vostra xarxa de contactes, mostrar les vostres habilitats a possibles clients i col·laboradors i ajudar a la propera generació de professionals de la visualització de dades compartint els vostres coneixements.

El nostre objectiu és reclutar un grup de ponents tan divers com puguem. Diversitat pot significar diversitat de raça, gènere, ubicació geogràfica, eines, carrera professional, visibilitat o nivell d’experiència, per citar alguns. Això condueix al que considerem que és extremadament important: la diversitat de perspectives. La conferència pretén reflectir i celebrar la comunitat global de visualització donant suport a ponents de tot el món, que abastin totes les zones horàries i a xerrades impartides en diversos idiomes.

No has fet mai una ponència? Cap problema! Et sents amb massa poca experiència per presentar-te? Teniu una perspectiva única que mereix ser compartida! Voleu fer una xerrada en el vostre idioma natal (que potser no és l’anglès)? Per nosaltres, perfecte! De fet, us animem a presentar la vostra proposta amb més entusiasme!

Inscriviu-vos!

La data límit per a la presentació de propostes de xerrades i tallers és l’1 de desembre de 2020. Estem desitjant veure totes les vostres propostes. Inscriviu-vos aquí. Bona sort!

Ja us heu inscrit? A continuació s’explica com podeu ajudar:

Ajudeu-nos a fer córrer la veu

Com ens interessa tenir un grup de ponents divers, estem reunint una llista d’organitzacions a les que preguntar i per a que ens ajudin a difondre aquesta crida de ponents. Aquí teniu una llista d’organitzacions que hem identificat com a possibles contactes. Qui ens falta? Afegiu-lo a la llista. I si hi teniu un contacte, contacteu amb nosaltres i feu-nos-ho saber.

A més, podríeu retuitejar aquesta publicació.

Moltes gràcies per la vostra ajuda! :D

Gràcies a Ricard de la Vega per traduir aquest article.

--

--

We moved to https://nightingaledvs.com!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store