Nightingale
Published in

Nightingale

Outlier — Szukamy prelegentów

Tłumaczenie Outlier — Apply to Speak!

Outlier Online to konferencja organizowana przez Data Visualization Society, która odbędzie się w dniach 4 i 5 lutego 2021 r. Zgłoś się, jeśli chcesz wygłosić referat lub poprowadzić warsztat na konferencji. Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego . Udział w konferencji Outlier to świetny sposób na budowanie sieci kontaktów, zaprezentowanie swoich umiejętności potencjalnym klientom i współpracownikom. Dzięki udziału profesjonalistów z brażny wizualizacji danych, możliwości dzielenia się wiedzą oraz wysłuchania specjalistów, udział w konferencji zapewni kolejnemu pokoleniu w osiąganiu swoich celów, zdobywaniu nowej wiedzy. Tłumaczenie

Outlier — Apply to Speak!

Naszym celem jest znaleźć zróżnicowaną grupę prelegentów, pod wieloma względami: płci, miejsca zamieszkania, używanego oprogramowania, przedmiotu zainteresowania czy doświadczenia i stażu pracy. Dzięki takiej grupie mówców, uzyskamy, co uważamy za niezwykle ważne — różne perpektywy patrzenia na te same zagadnienia. Konferencja ma na celu przedstawienie globalnego spojrzenia na wizualizację danych, poprzez wspieranie prelegentów z całego świata, obejmujących wszystkie strefy czasowe i wspierając przemówienia wygłaszane w wielu językach.

Czy to Twój pierwszy wykład? Nie ma problemu! Czy uważasz, że masz za małe doświadczenie, aby aplikować? Interesuje nas Twoja wyjątkowa perspektywa! Czy chcesz wygłosić wykład w swoim ojczystym języku (może to nie być angielski)? Świetnie! Czekamy na Twoje zgłoszenie.

Zgłoś się!

Termin zgłaszania referatów i warsztatów mija 1 grudnia 2020 r. Z niecierpliwością czekamy na wszystkie zgłoszenia. Złóż wniosek tutaj. Powodzenia!!

Masz już formularz przygotowany? Oto jak możesz nam pomóc:

Pomóż nam dotrzec do największej liczby osób

Próbując uzyskać różnorodną listę mówców, tworzymy listę organizacji, z którymi możemy się skontaktować, w celu rozpropagowania tego zaproszenia. Oto lista organizacji, które już zidentyfikowaliśmy. Kogo brakuje? Dodaj ich do listy! A jeśli masz tam kontakt, daj nam znać.

Oraz udostępnij ten post!

Dziękujemy za pomoc! :D

Dziękujemy Jo Kowalik za tłumaczenie

--

--

We moved to https://nightingaledvs.com!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store