Phân biệt các loại decal

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều thể loại decal, để xác định được loại nào thích hợp với nhu cầu không phải đơn giản. Vì mỗi loại nhiều ưu nhược điểm và đặc điểm khác nhau nên NINEWall chỉ trình bày điểm cơ bản để ai cũng có thể phân biệt được dễ dàng.

Phan biet cac loai decal

Cơ bản có 4 loại decal, chia ra làm 2 nhóm:

Nhóm decal in : A,B,C

A (Có background màu trắng sữa): Hoạ tiết được in trên decal màu trắng sữa. Sau đó cắt ra những hình dạng cơ bản như vuông, tròn, oval…

B (Có background trong suốt): Hoạ tiết được in trên decal trong suốt. Sau đó cắt ra những hình dạng cơ bản như vuông, tròn, oval…

C (Có background màu trắng sữa hoặc trong suốt): Hoạ tiết được in trên decal màu trắng sữa hoặc trong suốt. Sau đó cắt viền quanh mẫu.

Khuyết điểm chính: Hoạ tiết không sắc nét do màu mực in chuyển mờ dần

Nhóm decal cắt : D (NINEWALL)

D (Không có background): Hoạ tiết được cắt trên những cuộn màu có sẵn (màu đỏ, đen, trắng, xanh…), sau đó gia công bằng tay bỏ những phần thừa, để lại hoạ tiết.

Đây là phương pháp gia công của decal dán tường NINEWall

Ưu điểm chính: Hoạ tiết sắc nét tuyệt đối và có màu sắc ở 2 mặt khi dán kính

Like what you read? Give Decal NINEWall a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.