La ciència de les humanitats

Data i hora: 28 de Setembre, 18.50h

Lloc: Edifici Sa Riera (Carrer Miquel dels Sants Oliver, 2, 07013 Palma, Illes Balears — Primera planta)

El divendres 28 de setembre, en motiu del a Nit de la Investigació 2018, Jaume Garau, director de l’ oferirà una xerrada sota el títol “La ciència de les humanitats”. Durant 15 minuts es farà una presentació de l’IEHM, definint què és, quins objectius té i quin tipus d’investigadors formen part. A partir d’aquesta descripció es passarà a donar a conèixer com funciona la investigació en les humanitats i les ciències socials i es posaran exemples de diferents treballs desenvolupats per membres de l’institut que formen part de la UIB mostrant imatges de la nostra matèria primera: llibres i documents escrits entre els segles XV i XVIII.

Es tracta, en definitiva, de transmetre al públic que els investigadors no sempre fan feina a laboratoris i que l’estudi de les humanitats té molt de sentit en el món actual.

L’Institut d’Estudis Hispànics en la Modernitat (IEHM) fou aprovat pel Consell de Govern de les Illes Balears el 6 de març de 2015. És el primer institut universitari de recerca, a l’àmbit de les Humanitats, de la Universitat de les Illes Balears. El seu objectiu fonamental és la recerca de les relacions entre el pensament, amb un sentit ampli, i les arts, singularment la literatura, la Història i la Història del Dret produït a l’àmbit hispànic a l’espai cronològic que corr entre mijtans del segle XV i mitjans del XVIII, fins a l’aparició del moviment Il·lustrat.

Jaume Garau

Catedràtic de la Universitat de les Illes Balears. És especialista en la literatura espanyola del Segle d’Or. Ha publicat llibres i articles entorn a l’inici de la literatura en castellà a Mallorca, edicions crítiques i estudis sobre Tirso de Molina, Torres Villarroel i Bartolomé Jiménez Patón, sobre el que ha fet diverses publicacions sobre el seu pensament. Entre els seus interessos es troba, també, l’estudi de la predicació sagrada, de la figura dels predicadors, singularment de Jerónimo de Florencia, l’obra de Cervantes i la literatura durant el temps dels novatores. Ha estat professor visitant a universitats europees i americanes. És membre del grup CELES de la Universitat de Poitiers i membre associat del GRISO de la Universitat de Navarra. Actualment és director de l’IEHM i investigador responsable de la Unitat Associada de I+D+I al CSIC de l’IEHM.

Nit dels Investigadors 2018

La Nit Europea dels Investigadors és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Nit Investigadors

Written by

Nit dels Investigadors 2018

La Nit Europea dels Investigadors és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.