Final de festa de la Nit Europea de la Recerca

Divendres 30, de 22 a 24 h, esplanada del parc de les Estacions

Es tracta de passar una estona d’esbarjo, divertir-nos i relaxar-nos escoltant música o fent un mos en companyia dels veritables protagonistes de la jornada: els investigadors i investigadores de la UIB i de la Delegació del CSIC a les Illes Balears, l’IMEDEA, l’IFISC, l’IEO-CSIC, el SOCIB, SBM-XEIX, l’IGME, l’IDISBA i d’altres centres de recerca i entitats de les Illes Balears.

A partir de les 22 hores començarà la festa de la Nit Europea de la Recerca a la plaça d’Espanya de Palma amb música, ball, monologuistes i entrepans i begudes per als que en vulgueu. Es tracta de passar una estona d’esbarjo, divertir-nos i relaxar-nos escoltant música o fent un mos en companyia dels veritables protagonistes de la jornada: els investigadors i investigadores de la UIB i de la Delegació del CSIC a les Illes Balears, l’IMEDEA, l’IFISC, l’IEO-CSIC, el SOCIB, SBM-XEIX, l’IGME, l’IDISBA i d’altres centres de recerca i entitats de les Illes Balears.

Hora: de 22 a 24 hores

Lloc: esplanada ubicada entre el parc de les Estacions i les avingudes, devora l’entrada a l’estació Intermodal de Palma.

Durada: 2 hores

Música: a càrrec de la DJ Jäglermaister

Monologuistes científics: diversos investigadors i investigadores de les Illes Balears pujaran a un escenari habilitat per fer un petit monòleg sobre la seva recerca.

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store