La recerca, a escena

Divendres 30 de setembre, a les 18 i les 19 h, al Caixaforum de Palma

Un xou diferent per veure la ciència amb altres ulls. Uns convidats ben especials amb els que dialogar sobre temes científics, amb humor i improvisació.

Microxerrades dinamitzades que permetran submergir-se en el coneixement científic gràcies a investigadors i investigadores.

Programa

SESSIÓ 1. De 18 a 19 h

  • Noves tecnologies per manejar infeccions. IDISBA.
  • Ones gravitacionals i forats negres. Universitat de Santiago de Compostel·la.
  • Restauració de la posidònia oceànica: com, quan, on i per què. Inés Castejón (IMEDEA CSIC-UIB).
  • Movent sorra: el paper de les onades en la protecció de la costa. Alejandro Orfila (IMEDEA CSIC-UIB).
  • Welcome to the microbial jungle. Oscar Guadayol (IMEDEA CSIC-UIB).

SESSIÓ 2. De 19 a 20 h

  • Què t’expliques, oceanografia? Gotzon Basterretxea (IMEDEA CSIC-UIB).
  • Com ens pot ajudar la intel·ligència artificial a investigar l’ecologia de peixos? Aránzazu Lana (IMEDEA CSIC-UIB)
  • Restauració de la posidònia oceànica: com, quan, on i per què. Inés Castejón (IMEDEA CSIC-UIB).
  • Movent sorra: el paper de les onades en la protecció de la costa. Alejandro Orfila (IMEDEA CSIC-UIB).
  • Welcome to the microbial jungle. Oscar Guadayol (IMEDEA CSIC-UIB)

Activitat recomanada a partir de 16 anys.

Organitzat per ESCIENCIA, la Fundación La Caixa y el IMEDEA (CSIC-UIB) a través del proyecto Ocean Night CSIC.

Totes les activitats són amb inscripció prèvia a la web del CaixaForum Palma.

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store