La Resistència Científica

Del 26 al 29 de setembre a l’auditori Lluís Domènech i Montaner del Caixaforum de Palma a partir de les 19.00. També es podrà seguir per streaming

La Resistencia Científica és la proposta de la representació del CSIC a les Illes Balears per celebrar la Nit de la recerca.

La Resistència Científica és un late night science xou en el qual es donaran cita els centres del Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) a l’arxipèlag balear per a parlar de la ciència que es fa en aquestes illes amb un gran toc d’humor.

Organitzat amb motiu de la Nit dels Investigadors 2022, juntament amb el IFISC (CSICUIB). Comptem amb el suport de la Direcció General de Política Universitària i Recerca i Fundació “la Caixa”.

Dilluns 26 de setembre: Un món complex

En l’Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB) investiguen en torn de les interseccions entre diferents disciplines com les tecnologies quàntiques, tecnologies de la informació i les comunicacions, ciències de la Terra, ciències de la vida i ciències socials, tot això des d’una perspectiva interdisciplinària i estratègica en el camp dels Sistemes Complexos.

L’entrevistat d’aquest primer programa serà David Sánchez, investigador de l’IFISC. Coneixerem l’àmplia que és la recerca en sistemes complexos gràcies al seu perfil multidisciplinari com a científic, ja que treballa en àrees que van des de la nanofísica fins a la variació del llenguatge, passant per la termodinàmica quàntica.

Dimarts 27 de setembre: El medi ambient marí

En aquesta sessió la temàtica girarà entorn de la cultura oceanogràfica, ja que ens visitarà el Centre Oceanogràfic de Balears (COB, CSIC-IEO). Coneixerem les tasques i recerques que desenvolupa el personal del COB en l’estudi multidisciplinari del medi ambient marí, els seus ecosistemes i recursos vius.

Dimecres 28 de setembre: Oceà, costa litoral i geologia; entre dos mons.

Pedro Robledo, el director de la Unitat Territorial a Balears de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME, CSIC), ens ho explicaran tot sobre les recerques que realitzen en l’arxipèlag balear, com la cartografia geocientífica, les aigües subterrànies, els riscos geològics, món subterrani i canvi global.

Emma Reyes i Benjamí Casas, del Sistema d’Observació i Predicció Costanera de les Illes Balears (ICTS SOCIB), ens contaran com és la xarxa d’instal·lacions i equips dedicats a l’observació marina i l’adquisició, processament i anàlisi de les dades, per a realitzar models predictius.

Dijous 29 de setembre: El plàncton: del micro al macro en l’oceà

L’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB) té com a missió contribuir a l’avanç del coneixement dels ecosistemes marins, costaners i insulars per a preservar-los i restaurar-los.

Comptarem amb la visita del director de l’IMEDEA, Gotzon Basterretxea i la predoctoral, Medea Zanoli, que ens detallaran com un heterogeni equip de recerca de l’Institut treballa per a contribuir a la comprensió d’aquests microscòpics i esmunyedissos organismes anomenats “plàncton”.

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store