Vetllada Astronòmica al ParcBit

MPORTANT! DEGUT A LES CONDICIONS METEOROLÒGIQUES, AQUESTA ACTIVITAT S’HA POSPOSAT A DISSABTE 25 (A LES 20H)

A partir de les 20h al ParcBit. Edf. Son Espanyol. C/ Laura Bassi, 1. (Ctra. Palma — Valldemossa, km. 7,4)

Data: Divendres 24 de setembre, a les 20h (Conferència) i a les 21.30h (Observació astronòmica)

Lloc: Edf. Son Espanyol. C/ Laura Bassi, S/N. ParcBit (Ctra. Palma — Valldemossa, km. 7,4)

Organitza: Direcció General de Recerca, Fundació Bit, Club Newton

Inscripcions

En motiu de la Nit de la Recerca, la Fundació Bit organitza una vetllada astronòmica al ParcBit.

Comptarem amb la conferència; “La recerca al Sistema Solar”, un passeig a través dels segles que començà a l’antiga Grècia i acaba als nostres dies, citant tots els canvis que s’han produït en el coneixement de la nostra llar còsmica. Des del temps que només coneixíem alguns planetes amb noms de Déus fins avui en dia, on hem descobert visitants d’altres estels i Sistemes Solars ben diferents del nostre. La conferència, ales 20h ala Clastra de Son Espanyol, serà impartida per Pep Marcus, president del Club Newton i divulgador.

Després de la conferència, es realitzarà una sessió d’observació astronòmica amb potents telescòpis. Podrem veure els planetes Júpiter i Saturn, així com la lluna. També podrem observar objectes de cel profund com nebuloses i galàxies (nebulosa Dumbell o la galàxia d’Andròmeda).

A més de l’observació a través dels telescòpis, tots els objectes de cel profund es podran veure a través d’una pantalla. Connectarem una càmara professional a un telescopi i tindrem projector perquè tothom pugui gaudir en tot moment de les meravelles del cel profund.

La conferència, juntament amb la sessió d’observació astronòmica posterior, serà realitzada de la mà del Club Newton, una associació dedicada a divulgar l’astronomia de manera lúdica per arribar a tots els públics.

La conferència està recomanada per a adults i infants a partir de 10 anys, mentre que l’observació està recomanada per a tots els públics.

Amdues activitats es realitzaran a l’Edifici Son Espanyol; la conferència a la clastra, i l’observació a l’antiga era, a l’exterior de l’edifici. Vos recomanam que dugueu roba abrigada, una estora per seure a terra durant l’observació, i pa i taleca si voleu sopar al parc.

Per arribar vos recomanam que aparqueu al pàrquing 4 i accediu a peu a Son Epsanyol.

Durant tota l’activitat s’hauràn de seguir les normes COVID i portar mascareta també als exteriors quan no es pugui garantir la distància de seguretat.

--

--

--

La Nit Europea de la recerca és un projecte europeu de divulgació científica promogut per la Comissió Europea dintre de les accions Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020, que té lloc simultàniament en més de 250 ciutats europees des de 2005.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Nit Investigadors

Nit Investigadors

More from Medium

In The Weeds Series: Character Development

Considering the “Net Present Value” of Sustainability Actions in Aviation

Norwich Film Festival (Mix Tape Vol 1 & 2)

Faya Dayi film review: a mesmerising portrait of a country