ANALYSEFASE: Forretning

Som en del av eksamenoppgaven skal vi gjennom ulike faser i arbeidet med å skape en god nettside for Horgen Gård. Den første fasen går på analyse og i dette innlegget vil jeg vise til en swotanalyse som jeg lagde med Markus Oppkvitne Andersen, Marlene Edgren Einhausen & Maiassa Ahmed Hussein. Disse samarbeidet jeg med under hele analysefasen.

Var ikke så vanskelig å fylle ut denne analysen og det gjør senere arbeid mye enklere for oss! Nå har vi et klart bilde over hva slags trusler denne gården kan stå ovenfor, hva slags muligheter den har, svakheter og ikke minst gårdens styrke.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.