Konsept//Idegenerering


I dag har vi jobbet med konseptutvinkling. Det var veldig morro, og vi fikk oss mange gode lattere mens vi holdt på.

Jeg jobbet sammen med:

Andrea: https://medium.com/@andreaclaussen

Klara: https://medium.com/@klaraajer

Aurora: https://medium.com/@AuroraElise

Her er noe av det vi kom frem til:

Dyrene bestemmer

Her er det kuene som regjerer, og menneskene som er “Gardsdyr” og blir slaktet. Meget grotesk ide, men var dette jeg kom frem til når utfordringen var å lage en nettside hvor dyrene bestemte.

Gården har ikke kjøtt

Her er en skisse av en nettside man kunne laget hvis gården ikke solgte eller produserte noe kjøtt. Da kan de satse på havre og andre korntyper.

rema 1000

Jeg tror ikke jeg helt fikk til å lage en nettside som “rema 1000.” Men jeg tenkte billig og enkelt, siden det er veldig typisk rema.

Drøfting av ideer
Konsentrert Aurora
Interesserte Andrea
Tankefulle Klara
Pimp my cow

Her fikk vi fortsette ideen til Janette, Dina og Ivar. Vi likte ideen om PMC spill, og laget en tegning ut fra det.

Helt ærlig, tror jeg kanskje ikke jeg kommer til å bruke så mange av ideene. Men jeg kom til å tenke på en ting jeg kan bruke i designet mitt: Gjør det så lett og enkelt, slik at det ser billig ut. Sånn som rema 1000.

Like what you read? Give Nina Amdal a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.