Konsept

Idégenerering

I dag jobbet vi med idegenerering på skolen og tegnet mange skisser.

Vi tegnet skisser med baktanker i hodet for konsept og design.

Vi samlet ideer og tegnet et nytt bilde.

Vi samarbeidet også med å tegne mer abstrakte ideer som kanskje ikke alltid ble realistiske.

Konseptskisser

Jeg tenker at mitt konsept skal fokusere på det naturlige, økologiske, rene og sunne. Siden skal speile dette og skal være stilren, enkel og få sider. All informasjon skal ikke være vaskelig å finne.

Forside
Forside og dropdownmeny
Forside med sidemeny
Forside
Produkt side
Forside

Moodboard

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.