Konsept

Konseptbeskrivelse

Kjerneverdiene til Horgen gård er Åpenhet, offensivitet, integritet.

Konseptskisser

Noen av konseptskissene mine gruppe (Julie, Emilie, Sigridur og jeg) kom frem til i timen.
Tre konsepter jeg kom opp med

Moodboards

Idégenerering og idébearbeiding

I denne prosessen valgte jeg ut hvilke av de tre konseptskissene over, som skulle bli den endelige. I bunn og grunn valgte jeg bare ut hvilke jeg like best. Det var gankse lett, i og med at jeg bare hadde tre å velge mellom. Det endlige konseptet ble nr 1..

Jeg valgte dette konseptet fordi jeg liker hvordan det er satt opp, og jeg kom opp med noen ideer innenfor design om jeg brukte denne. Som helthet vil jeg få frem et konsept som ser gammeldags ut, men samtidig nytt og moderne. Siden rustikk-looken er “inn” nå om dagen, velger jeg å gå litt ut fra det.

Jeg vil bruke mye gul, hvitt og faded svart.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.