Jack Daniel’s Old Nr. 7 — världens bäst säljande Amerikanska whiskey

Erik Hasselgärde
Jul 4, 2017 · 4 min read

Tidigare i artikelserien: Evan Williams Black Label, Woodford Reserve.


Reglerna för bourbon får inleda denna artikel om bourbon på Systembolaget:

Destillatet (innan lagring) får ej överstiga 80% ren alkohol, ska bestå av en fermenterad mäsk innehållandes minst 51% majs och förvaras, ej över 62,5% ren alkohol, i nya kolade ekbehållare. Termen ‘bourbon whiskey’ får heller inte användas för produkt tillverkad utanför USA.

Vill ni läsa mer om detta så har jag skrivit en kort och en lång artikel om vad som krävs för whiskey att få kallas bourbon.

Artikelserien kring den bourbon som erbjuds i Systembolagets ordinarie sortiment fortsätter! Efter Evan Williams Black Label samt Woodford Reserve har vi nu kommit till vad som troligtvis är den mest kända Amerikanska whiskeyn: Jack Daniel’s Old №7.

Jack Daniel’s Old №7

Bild: systembolaget.se

Bakgrund
Redan här vill jag återigen nämna att jag på Northern Bourbon inte gör skillnad på bourbon och annan Amerikansk whiskey om det inte behövs för poängen jag försöker göra just då. Jag tänker dessutom fatta mig så kort som möjligt då det i detta sammanhang är en icke-fråga: Jack Daniel’s är bourbon enligt den legala definitionen. “Lincoln County-processen” (förklarad längre fram) förändrar inte det. Jack Daniel’s själva väljer att inte kalla sin whiskey för bourbon, utan istället särställa den med epitetet “Tennessee whiskey”.

Jack Daniel’s varumärke är döpt efter dess skapare Jack Daniel, som började tillverka whiskey på 1860-talet, och whiskeyn har faktiskt tillverkats kontinuerligt sedan dess.

Varumärket Jack Daniel’s är idag långt mer välkänt än själva drycken i sig, som idag är en del av popkultur till stor del på grund av att ha förknippats med Frank Sinatra (som tydligen begravdes med en flaska) samt flera av den västerländska rockmusikens ikoner under 70- och 80-talen.

På etiketten
Det är just etiketten som de flesta känner igen. Den rektangulära flaskan med dess ikoniska svartvita etikett har en design som har tilltalat långt fler svenskar än som troligtvis reguljärt dricker innehållet, och pryder idag t-shirts, gitarrer, affischer etc. etc.

Mitt på etiketten syns “Old №7”, vilket är namnet på denna utgåva. Utöver Old №7 så erbjuder Jack Daniel’s kontinuerliga utgåvor av en “Single Barrel” (som finns i Systembolagets beställningssortiment), “Gentleman Jack” samt två smaksatta whiskeys. Vad “Old №7” hänvisar till verkar ingen idag riktigt veta, och den mystiken eldas nu istället på i nutida marknadsföring. Vi ser också på etiketten att det är en “sour mash” (vilket typ all bourbon är) och att alkoholhalten är 40%, vilket är vanligt för en Amerikansk standardutgåva, då den halten är för whiskey den lägsta tillåtna. Utöver det så hittar vi en sedvanlig mängd text om tradition och hantverk, yada yada…

I flaskan
Med tanke på att Jack Daniel’s idag är den bäst säljande Amerikanska whiskeyn så verkar dom hittat rätt i marknadsföringen, men faktiskt också i kvaliteten. Jag tycker att Jack Daniel’s har ett oförtjänt dåligt rykte, men håller en god standard och jag har absolut inga större problem med att dricka den rent. I Jack Daniel’s Old №7 finns en väldigt framträdande smak av skumbanan, så är man ett fan av dom så är denna perfekt!

Bara för att whiskeyn inte är (i bästa fall) blekgul efter 40 år på använt fat i något bedrövligt Skotskt högland, vilket verkar vara Den Svenska Måttstocken–så bör den inte avfärdas. Single malt-älskarnas aversion på grund av att Sveriges alla Baby Boomers hällde i sig denna i sin svängiga ungdom har dom inga andra än sig själva att skylla för. Dessa konkurrenskraftigt prissatta Amerikanska standardutgåvor siktar kanske inte högst (om än de vinner priser), men det är inte heller poängen. Med en blygsam alkoholhalt och en relativt snabb finish så är det kanske inget jag sitter och grubblar över, men den har en bra balans och en generell avsaknad av de smaknoter som brukar medfölja yngre billig whiskey.

Att den har en avrundad smak med noter av eldat trä beror på att destillatet innan fatlagring passeras genom lönnträkol, en process som var vanligare i whiskeyns ungdom under 1800-talet. Idag kallas den för The Lincoln County Process, och påstås vara det som ger Tennessee whiskey sin särprägel. Processen anses inte en avvikelse från de federala bestämmelserna för bourbon, så om Jack Daniel’s skulle vilja kalla sin whiskey för bourbon så skulle det nog gå alldeles utmärkt. Vad alla kretiner på diverse whiskeyforum och sociala medier skulle göra av all nyvunnen fritid i avsaknad av denna debatt vet jag dock ej.

Jack Daniel’s hittar du på vartenda jädra Systembolag, där en 700-millilitersflaska idag kostar 315 kronor. Länk till Jack Daniel’s Old №7 på Systembolaget.se.


En sista sak! Jag skulle verkligen uppskatta om du visar ditt stöd för denna artikel (genom att ”klappa”) så andra kan hitta den, och kommentera gärna! Följ Northern Bourbon-publikationen för att bli notifierad när nya bourbon-relaterade artiklar publiceras. Om du gillade denna artikel, överväg gärna att följa mig på Instagram samt att gilla Northern Bourbon på facebook. Tack!

/Erik

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Erik Hasselgärde

Written by

Bourbon whiskey activist. Runs Northern Bourbon.

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade