Systembolagets ordinarie sortiments mest intressanta bourbon?

Erik Hasselgärde
Aug 23, 2017 · 4 min read

Tidigare i artikelserien: Evan Williams Black Label, Woodford Reserve, Jack Daniel’s


Reglerna för bourbon får inleda denna artikel i serien om bourbon på Systembolaget:

Destillatet (innan lagring) får ej överstiga 80% ren alkohol, ska bestå av en fermenterad mäsk innehållandes minst 51% majs och förvaras, ej över 62,5% ren alkohol, i nya kolade ekbehållare. Termen ‘bourbon whiskey’ får heller inte användas för produkt tillverkad utanför USA.

Vill ni läsa mer om detta så har jag skrivit en kort och en lång artikel om vad som krävs för whiskey att få kallas bourbon.

Här kommer ytterligare en bourbon som erbjuds i Systembolagets ordinarie sortiment. Vi har nu pratat om Evan Williams Black Label, Woodford Reserve samt Jack Daniel’s Old №7. Den sistnämnda frångår den (traditonella) tillverkningen i och med “The Lincoln County process”. I denna artikel tar vi tag i Maker’s Mark, som även den har nämnvärda egenskaper:

Maker’s Mark

Bild: systembolaget.se

Bakgrund
Maker’s Mark ägs av Beam Suntory, som även äger Jim Beam. Destilleriet ligger på Star Hill Farm i Loretto, Kentucky–just söder om Louisville. Bill Samuels Sr. köpte destilleriet 1953 och grundade därefter varumärket, men det har skapats whiskey på platsen sedan tidigt 1800-tal.

Maker’s Mark var från produktionens start och en lång tid framåt den enda whiskeyn som tillverkades i destilleriet. Andra märken har ofta olika utgåvor, varierade i pris och tillgänglighet, men mellan 1958 och 2010 var “vanliga” Maker’s Mark bourbon allt som såldes därifrån.

Idag är Greg Davis “master distiller” och Bill Samuels Sr. sonson Rob Samuels chef för märket, och den senare bär de pliktskyldiga beiga khakibyxorna med den pondus som förväntas av en Amerikansk whiskeychef.

Förutom standardutgåvan, namne med destilleriet tillverkas nu idag även “Maker’s 46” som efter sin ordinarie lagringstid slutlagras på fat innehållandes stavar av kolad Fransk ek–samt en “Private Select”-utgåva endast tillgänglig på plats från destilleriet. En Maker’s 46 med schvung, typ. Både ordinarie Maker’s Mark och Makers 46 har erbjuds även “cask strength”, tappad i flaska på den alkoholstyrka som whiskeyn har efter lagring. Systembolaget erbjuder när detta skrivs endast den ordinarie utgåvan.

Maker’s Mark som varumärke är banbrytare i flera aspekter, både rörande produktion, men också marknadsföring och försäljning. En stor del av Maker’s Mark tidiga framgångar var på grund av flaskans design och reklamen som gjordes för whiskeyn, i form av kaxig (i all fall i deras kontext) copy och ett bildspråk som ofta lyfter fram flaskans mest framträdande egenskap.

Whiskeyn i flaskan är en så kallad “wheated bourbon” (allt om det senare), den enda av den typen i Systembolagets ordinarie sortiment och var 2016 Systemets fjärde bäst säljande bourbon.

På etiketten
Maker’s Mark-flaskan är troligtvis en av de mest särpräglade och igenkända Amerikanska whiskeyflaskorna, med en svagt avsmalnande, nästan kubisk kropp, rundade axlar och en lång hals. Korken är förseglad med vad som är flaskans essens: ett rött vax som fått rinna ner längs halsen under tiden den stelnat. Utseendet av det röda rinnande vaxet är sedan 1985 varumärkesskyddat, och det finns sedan 2003 prejudikat. Varje flaska doppas fortfarande idag för hand, något besökare själv har möjlighet att göra under rundtur i destilleriet.

Något som är intressant på Maker’s Mark-etiketten är stavningen av innehållet: “whisky” istället för den Amerikanska, “whiskey”–något som märket påstår är en hyllning till Samuels-familjens Skotska ursprung. Namnet “Maker’s Mark” kommer från märket efter en tennstämpel–tillverkarens märke.

I flaskan
Maker’s Mark är det som kallas för en “wheated” (närmaste översättning skulle vara ett nytt svenskt adjektiv och/eller verb, “vetad” I guess) bourbon. Bourbon, till skillnad från den whisky som alla Svenska 50-talister trånar, görs av ett flertal sädesslag–oftast tre: (i mängdordning) majs, råg och korn. En del tillverkare byter ut det “sekundära” sädesslaget, ibland kallat “the flavor grain”, mot vete. Whiskeyn blir då “wheated”, vetad. Detta skapar generellt sett en mjukare smak, som lämnar mer plats för majssmaken, jämfört med den kryddigare, stöddigare rågen. Det påstås också att wheated bourbon passar sig bättre för (med Amerikanska mått) längre lagring, än en med råg.

Maker’s Mark samtliga utgåvor består av samma sammansättning sädesslag, kallad “mash bill”, bestående av 70% majs, 16% vete samt 14% mältat korn. Ordinarie Maker’s Mark har en alkoholhalt på 45%.

Jag tycker att Maker’s Mark har en given plats i whiskeysamlingen på grund av dess särprägling, både i whiskeyns produktion samt flaskans formgivning. Du bör hitta den på samtliga Systembolag för 399kr (när detta skrivs) för 700 ml.

Länk till Maker’s Mark på Systembolaget.se.


En sista sak! Jag skulle verkligen uppskatta om du visar ditt stöd för denna artikel (genom att ”klappa”) så andra kan hitta den, och kommentera gärna! Följ Northern Bourbon-publikationen för att bli notifierad när nya bourbon-relaterade artiklar publiceras. Om du gillade denna artikel, överväg gärna att följa mig på Instagram samt att gilla Northern Bourbon på facebook. Tack!

/Erik

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Erik Hasselgärde

Written by

Bourbon whiskey activist. Runs Northern Bourbon.

Northern Bourbon

An outsider's view of American whiskey

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade