6AM Accelerator
Published in

6AM Accelerator

Crowdfunding i Norge— kommet for å bli?

I august samlet vi 13 aktører fra inn- og utland for å gjøre Trondheimsfolket litt mer opplyst rundt denne voksende sektoren. Gikk du glipp av dagen, eller ønsker å friske opp — nå kan du se opptak fra hvert foredrag!

Crowdfunding er allerede godt etablert globalt sett, og markedet er raskt voksende i de fleste europeiske land. Norge henger likevel etter på denne finansieringsformen. I 2016 ble det, i Europa, gjennomført emisjoner som tilførte tidligfaseselskaper over 7,5 milliarder norske kroner — altså eventyrlige 85% årlig vekst siden 2013. Fra 2013 til 2016 var veksten i Norge tilnærmet lik null.

De siste to årene har bransjen vokst, og 2018 har så langt vist en rivende utvikling, spesielt innen finansiering av egenkapital. Allerede i første halvdel av 2018 er det crowdfundet for over 69 millioner norske kroner.

Gründere og entreprenører som starter nye virksomheter får relativt raskt behov for ny kapital. Ved å få på plass en ny god kapitaltilgang-ordning kan vi virkelig skape mange gode investeringscase, samt nye arbeidsplasser,” sier Øyvind Fries, CEO i Trondheimsbaserte Folkeinvest.

Dr. Rotem Shneor, førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder, har forsket på crowdfunding i Norge, og har flere teorier om hvorfor Norge ligger etter. Først og fremst er det regulatoriske hindringer. Han trekker blant annet frem at regelverket ikke har fulgt med i utviklingen, og det gjøres for lite på dette området. Han mener Norge burde følge eksemplene fra Storbritannia, Finland og Danmark.

Han mener imidlertid at folkefinansiering har store muligheter til å lykkes i Norge — internett og bruk av sosiale medier er svært utbredt, mange har penger til overs, og samfunnet er preget av tillit og dugnadsånd. Således er et sentralt spørsmål hvorvidt crowdfunding vil kunne transformere den tradisjonelle forretningsmodellen for investeringer i Norge. Og hvilke muligheter ligger faktisk i det norske markedet?

“Vekstkapital er kritisk for Norge om vi skal lykkes med nye industrier og støtte små og mellomstore bedrifter. Crowdfunding er en ubrukt kapitalkilde, som ikke er noe annet enn et gammelt konsept om at de med penger støtter de med idèer og arbeidskraft. Dette gjøres gjennom ny teknologi, kostnadseffektivt og enkelt som et vinn-vinn konsept for alle parter,” sier Geir Atle Bore, leder for Norsk Crowdfunding forening.

Norsk Crowdfunding Forening

I mai 2018 samlet 17 norske selskaper seg for å danne Norsk Crowdfunding Forening — en forening hvor det i fellesskap skal jobbes med den videre utviklingen av crowdfunding i Norge. Leder for foreningen, Geir Atle Bore, deltok under arrangement for å gi en oppdatering på status og fremtidsutsikter for crowdfunding i Norge.

Det er fire typer crowdfunding. Men hvilke? Spinn filmen for å få fasiten!

Funderbeam

Funderbeam ble i 2017 kåret til Europas #1 Fintech-selskap under The European Fintech Awards. Funderbeam tilbyr en plattform der investorer kan kjøpe og selge aksjer i private selskap, på tvers av landegrenser.

Lucey Fund

Lucey Funds mantra er “making startups happen”, og har investert i over 140 startups over de siste årene. Jamie Walsh, Head of Finance, kom til Trondheim for å representerte den tradisjonelle investeringsbransjen, samt kaste lys over hvordan Lucey Fund investerer i tidligfase-selskap.

Ian Lucey

Paneldiskusjon

Når man samler mange smarte hoder fra både den tradisjonelle og nye investeringsbransjen, har man det perfekte grunnlaget for en interessant paneldiskusjon. Til grunn for diskusjonen lå spørsmålet: “Vil folkefinansiering eller folkeinvestering transformere den tradisjonelle forretningsmodellen for investeringer?” Trykk play og kjør debatt — hvem er du mest enig med?

Fra venstre: Øyvind Fries (Folkeinvest), Jamie Walsh (Lucey Fund), Geir Atle Bore (Norsk Crowdfunding Forening), Kristin Eriksen (Salvesen & Thams), Sigrun Syverud(FJONG), Björn(Funderbeam)

Folkeinvest

Folkeinvest er en av kometene på den norske crowdfunding-scenen. Med Daglig leder, Øyvind Fries, i spissen reiser de spørsmålet om hvorfor det kun er de med høy kapital eller tilgang til “det riktige” nettverket som får delta i verdiskapningen entreprenørskapsmiljøet representerer. Han diskuterer med andre ord hvorvidt det er et dysfunkjsonelt kapitalmarked i Norge. Kun tre dager før arrangementet ble Wavefoil sin emisjonskampanje på Folkeinvest sin plattform fulltegnet — 4 millioner på snaue 6 timer! Dette viser at denne formen for investeringer er kommet for å bli, og fungerer godt i det norske markedet.

Dealflow

Det er mye kapital i Norge, men det er ikke alltid kapitalen når ut til de riktige prosjektene,” hevder Petter Skulstad, CEO i Dealflow. Dealflow er den første plattformen med konsesjon fra finanstilsynet — og fungerer som en digital koblingsboks for gode ideér, kapital og kompetanse. Spinn filmen for å høre mer om Dealflow!

FundingPartner

FundingPartner, er en låneformidler som gir deg mulighet til å låne ut penger til et bredt spekter av selskap på tvers av ulike sektorer og risikoprofiler. Geir Atle Bore tegnet et bilde av svekket kapitaltilgang for små og middels store selskap i Norge. I resten av verden er denne typen långivning mer vanlig, og gjennom FundingPartner ønsker hans team å gjøre gode investeringer mer tilgjengelig for den alminnelige nordmann.

Spleis

Spleis har som formål å “gå sammen om gode idéer og fine formål”. På plattformen kan du starte en “spleis” på under 30 sekunder gjennom å fortelle hva du trenger penger til og hvorfor. Gjennom dette kan man engasjere til innsamlinger og tilse at gode formål blir finansiert på en effektiv måte.

Kredd

Kredd utfordrer finansielle markeder karakterisert av usunn konkurranse, høye priser og mangel på innovasjon,” sier Andreas Talseth, CEO i Kredd. Gjennom Kredds plattform tilbys et mer effektivt lånemarked ved å koble sammen låntakere og långivere uten et fordyrende mellomledd. Spinn filmen for å lære mer!

PERX Folkefinansiering

Hva er det første du tenker på når du hører ordene usikret forbrukergjeld?” spør Mona Jostedt. I mars 2018 var forbrukergjelden i Norge på svimlende 106 milliarder kroner, og vinnerne er forbrukergjeldbankene. PERX Folkefinansiering ønsker å demokratisere markedet ved å gjøre det mulig for flere å investere, refinansiere og låne penger gjennom crowdfunding.

Spark UP

Den svenske bergenseren Camilla Andersson startet sitt første crowdfunding selskap i 2016, kalt Spark UP, og holder nå på med en ny crowdfunding-plattform. Spark UP er en software som matcher startups med potensielle investorer i deres eget nettverk. Gjennom dette får Spark UP bukt med utfordringer startups møter, som mangel på tilgjengelig kapital, vanskelig kontaktbygging med investorer og verdivurderinger. Spinn filmen for å lære mer om Spark UP!

Startskudd

Startskudd, DNBs egen crowdfunding-plattform, er stedet “Der gode idéer ser dagens lys.” Startskudd er en nettside hvor du enkelt kan søke støtte til ditt prosjekt. Du lager et innsamlingsprosjekt på Startskudd.no og deler så prosjektet i sosiale medier. På denne måten kan gründere, lag og foreninger finansiere sine prosjekter gjennom pengeinnsamling fra folket.

FUNDE

FUNDE var den fjerde plattformen for crowdfunding i Norge. Originalt skrev Christian Drabløs en masteroppgave om beste praksis for en suksessfull crowdfunding-kampanje, og hva som gjør at noen feiler. “Derfor er det viktig å anerkjenne årsaken til at startups feiler — og det er nettopp at det ikke ligger et behov i markedet eller at de ikke har tilstrekkelig likviditet,” sier Christian. Følgelig mener Christian at crowdfunding er løsningen. FUNDE går inn i hvert enkelt case og ser på hvordan det kan markedsføres på best mulig måte!

Crowdworks

Crowdworks er en plattform som fasiliterer investor-relasjoner for selskaper som har mange investorer. Målet er engasjerte investorer som fungerer som viktige og riktige ambassadører for selskapet de er investert i. Hvordan? Spinn filmen for å lære mer.

The Early Stage Investment Lauchpad

ESIL er et Pan-Europeisk nettverk med mål om å forbedre engel investor markedet og stimulere investeringsmuligheter på tvers av landegrenser. ESIL var vår hovedsponsor av dette arrangementet — og nå kan du se en kjapp film for å lære litt mer om ESILs initiativ.

Flere viktige norske aktører

Seks norske aktører innen crowdfunding, Monner, Kameo, Green Currency, Bidra, Cultura Bank og SPONSOR.ME, hadde dessverre ikke muligheten til å møte under arrangementet, men er likevel viktige bidragsytere til at denne bransjen går fremover.

Monner

Monner gjør det enkelt å engasjere deg, enten som privatperson eller aksjeselskap, i norske vekstbedrifter gjennom crowdfunding av lån.

Kameo

Kameo mener alle burde få muligheten til å være med å investere i verdiskapningen som skjer i det norske eiendoms- og småbedriftsmarkedet. Dermed fasiliterer plattformen långivning til eiendom- og småbedriftsmarkedet — til en høy forventet avkastning.

Green Currency

Green Currency lar alle investere i bærekraftige prosjekter — fra hvor som helst. PS: Plattformen lanseres snart — så følg med!

Bidra

Bidra har som visjon å være “hele Norges nettsted for folkefinansiering og gode gjerninger.” Her kan du støtte morgendagens gründere, samfunnsbyggerne og de som gjør gode gjerninger i inn- og utland gjennom innsamlingsaksjoner.

Cultura Bank

Cultura Bank er laget for mennesker og miljø, og er en plattform for folkefinansiering gjennom donasjoner. Cultura Bank bygger opp under folkefinansiering fordi de tror på at “(…) gavepenger skaper et frihetsrom for kreativitet og utvikling.

SPONSOR.ME

SPONSOR.ME er en crowdfunding-tjeneste hvor utøvere, lag og klubber, i alle idretter, klasser og aldre, enkelt kan starte en innsamling for sine idrettsrelatert prosjekter. Ved å tipse familie, venner, venners venner, kolleger og andre tilhengere om innsamlingen kan man raskt samle inn pengene man trenger for å realisere prosjektet. Således er SPONSOR.ME for alle privatpersoner og bedrifter som ønsker å støtte breddeidrett.

Er du interessert i finansteknologi? 3.-4. oktober arrangerer vi Fintech Hackaton ved vår inkubator for finansteknologi, F3, i Trondheim. Meld deg på i dag for å sikre en plass!

––––

Foto på toppen og i reklamebanner av Fintech Hackathon: Kjetil Groven www.grovenfoto.no

--

--

6AM Accelerator is a six-month program with a tailored approach to successful startup growth, through expert mentoring, extensive corporate networks and experienced business developers.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store