Gânduri de fiecare zi 2017

© 2015 Părintele Pantelimon

Sunt furtuni — rare — care schimbă peisaje într-o clipă, dar și picături — dese — care, așezate pe aceleași coordonate, taie piatra cea mai dură și, în timp, răstoarnă munți.

Seriile de gând Nu-mă-uita sunt din acestea din urmă: fărâme de cuvânt și imagine preparate în diluții fine, gingașe dar și viguroase, de pus zilnic la suflet.

Invitația noastră este de a subscrie pentru aceste „update”-uri — accesibile doar de pe telefonul mobil — care să ne reactualizeze constant gândul către Dumnezeu, „Cel ce este” și Care nu ne uită niciodată.

Aici puteți vedea Gânduri de fiecare zi 2017.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.