Nyxo
Published in

Nyxo

Mitä sydämen sykevälivaihtelu (HRV) voi kertoa unesta

Suurin osa aktiivisuudenseurantalaitteista mittaa sydämen sykettä. Yhä suurempi osa raportoi myös sydämen sykevälivaihtelusta kertovia HRV-lukemia (eng. heart rate variability). Mitä ihmettä sykevälivaihtelu tarkoittaa ja mitä HRV-arvoista pitäisi ymmärtää? Laitevalmistajien mainospuheet aiheesta ovat helposti yliampuvia, mutta niiden takana on myös todellisia faktoja.

Mitä sydämen sykevälivaihtelu tarkoittaa?

--

--

Nyxo’s Medium publication focusing on the most important 1/3 of your life. Follow to join our community.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store