Ang bagong pakikipagsosyo kasama ang Celer cBridge ay nagbibigay-daan sa bridging ng ari-arian sa Oasis Network

Abiso Ligal: Ang artikulong ito ay aking pagsasalin bilang isang Ambassador ng Pilipinas sa Oasis Labs. Upang mabasa ang orihinal na nilalaman, bisitahin ang: New partnership with Celer cBridge enables asset bridging on the Oasis Network

Nagagalak kaming ipahayag isang bagong pakikipagsosyo sa Celer Network at sa Celer cBridge, na magbibigay sa komunidad ng Oasis ng kagyat na daan, murang halaga ng paglipat ng cross-chain papunta at mula sa iba pang mga blockchain at Layer-2 na network na sinusuportahan ng cBridge.

Higit pa rito, ang Oasis Network at Celer Network ay tutuklasin ang mga pagkakataon sa ecosystem sa bagong lunsad na Celer Inter-Chain Message (Celer IM) Framework, na papayagan ang mga developer ng DApp na nakabase sa Oasis na lumikha ng mga inter-chain na application na may mahusay na paggamit ng liquidity utilization, magkakaugnay na lohika, at mga nakabahaging estado. Nangangahulugan ito na ang mga user ay maaaring makinabang mula sa isang multi-chain ecosystem na may isang solong transaksyon na karanasan ng user.

“Bilang nangunguna sa privacy-enabled at scalable layer-1 blockchain, ang Oasis ay perpekto para sa DeFi, at ang bagong pakikipagsosyo na ito sa Celer Network ay papayagan tayo paganahin ang mas maraming DeFi application at palaguin ang ecosystem.” sabi ni Jernej Kos, Direktor ng Oasis Foundation.

Ang Celer Network ay ang nangungunang inter-blockchain at cross-layer na platporma ng komunikasyon na nagpapadali sa mabilis, ligtas, at murang cross-chain composability at bridging. Ang mga pangunahing aplikasyon at middleware ng Celer tulad ng Inter-chain Message Framework, cBridge, at Layer2. Naakit ng pananalapi ang mahahalagang blockchain contributor at napakalaking end-user sa DeFi, blockchain interoperability, at gaming space para bumuo at gumamit ng mga inter-chain native na application na pinagana ng Celer tech suite.

Sabi ni Mo Dong, Celer Co-Founder: “Napakasaya naming makita na ang desisyon ng mga validator at staker na ikonekta ang cBridge sa Oasis Network ay nakatanggap ng napakalaking suporta mula sa aming komunidad ng Celer. Ang mga bagong cross-chain na mga kakayahan sa pagitan ng mga network ay makakatulong sa pagtibayin ang Oasis DeFi ecosystem bilang isa sa mga nangungunang network.”

Ang Oasis Network ay nasusukat at perpekto para sa DeFi dahil sa agarang kawakasan nito, 99% mas mababang gas fee kumpara sa Ethereum, mataas na throughput, proteksyon sa privacy, at depensa laban sa MEV.

Paano gamitin ang cBridge

Ang mga token address para sa cBridge bridged token sa Oasis Network ay ang mga sumusunod:

  • USDT: 0x4Bf769b05E832FCdc9053fFFBC78Ca889aCb5E1E
  • USDC: 0x81ECac0D6Be0550A00FF064a4f9dd2400585FE9c
  • ETH: 0x6a2d262D56735DbA19Dd70682B39F6bE9a931D98
  • DAI: 0x5a4Ba16C2AeB295822A95280A7c7149E87769E6A
  • BNB: 0x3795C36e7D12A8c252A20C5a7B455f7c57b60283
  • AVAX: 0x6De33698e9e9b787e09d3Bd7771ef63557E148bb
  • FTM: 0x7f27352D5F83Db87a5A3E00f4B07Cc2138D8ee52

Maglipat ng mga asset sa pagitan ng Oasis at iba pang chain na sinusuportahan ng cBridge dito.

--

--

Translation library made by members of the Oasis Foundation community. Library ng pagsasalin ay ginawa ng mga miyembro ng pamayanan ng Oasis Foundation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store