Ang Multichain Yield Optimizer na Beefy.finance ay nakikipagsosyo sa Oasis Network para sa Yield Compounding

Elise
Oasis Foundation Filipino

--

Isang desentralisado, multi-chain yield optimizer na platform na Beefy.Finance ay sinama sa Oasis Network ang kanilang protocol para mag auto-compound sa YuzuSwap, ang unang DEX na sa Oasis Emerald, ang EVM Compatible ParaTime.

Disclaimer: Ang paglalathala na ito ay pagsasalin na ginawa ng Ambassador ng Oasis. Mahigpit na pagsusuri ang ginawa para makapagbigay ng tamang pagsasalin, ngunit maaaring magkamali at magkulang. Hindi mananagot ang Oasis sa kawastuhan at kahusayan nito. Basahin ang orihinal na artikulo dito.

Ano ang Beefy?

Hango sa mismong mga yield optimization sa Ethereum Network, nakatuon sa ideya ng katapatan ang pinapagana ng komunidad na proyekto na ito, kung saan napakahalaga sa lumalaking ecosystem ng Web3 tulad ng DeFi. Ang makakuha ng yield sa kanilang puhunan na crypto sa ligtas at desentralisadong paraan ang inaalok ng Beefy.finance sa kanilang mga user.

Sa hanay ng mga smart contract at mga mahusay na paraan sa pamumuhunan, ang mga gantimpala ng mga user mula sa ibang liquidity pool (LP) ay kusang napapalaki ng Beefy.Finance, Ang mga proyekto ng automated market making (AMM), at iba pang mga pagkakataon ng yield farming sa ecosystem ng DeFi. Ito ay nagbibigay ng malaking kalamangan sa paggawa nito ng manu mano.

Ano ang Yield Aggregator?

Isang protocol nagpapagana ng staking at proseso sa pangongolekta ng gantimpala bilang kumakatawan sa mga user ng protocol ang tinatawag na yield aggregator. Ilan ito sa mga pinakasikat na mga proyekto ng crypto at ang mga pundasyon sa lahat ng mga ecosystem ng DeFi.

Mga Vault

Ang vault ang pangunahing mga produkto ng Beefy, kung saan naka stake ang mga token ng crypto.

Ang mahusay na pamumuhunan na kasama sa isang vault ay kusang tinataas ang halaga ng nakadepositong mga token sa pagsasama sama ng gantimpala na token sa yield farm pabalik sa naunang idinepositong ari arian. Subalit, kahit na tinatawag itong vault, hindi kailanman naka lock ang mga pondo at maaaring kuhanin kahit kailan.

Anong mga Vault ang inilabas ng Beefy?

Ang naunang binuksan na vault sa Oasis ay lima para sa mga sumusunod na LP token pair sa YuzuSwap

  • YUZU-ROSE
  • ceUSDC-YUZU
  • USDT-YUZU
  • USDT-ROSE
  • wETH-ROSE

Ang mahusay na pamumuhunan na kasama sa isang vault ay kusang umaani ng mga gantimpala sa $YUZU at ginagawang LP token para ang yield na matatanggap ng mga user ay mataas at makatipid sila sa oras.

Ang TVL ng Beefy ngayon ay nasa 375 milyong dolyar at kasalukuyang nasa mga 15 chain. Dahil permissionless at trustless na aplikasyon sa DeFi ang Beefy, direktang makakapag ugnayan ang mga sinusuportahang mga wallet ng protocol ng hindi nangangailangan ng mapagkatiwalaang ahente.

Paano ito gawin?

Ang Wormhole, cBridge o Multichain ay maaari mong gamitin para itulay ang iyong mga token sa Oasis Network. Bumisita dito, para sa iba pang mga impormasyon kung paano makukuha ang iyong ROSE sa Oasis Network papunta sa Emerald ParaTime.

Maaaring direktang maka-withdraw ang mga user ng coinbase sa Emerald mula sa kanilang account.

--

--