Malugod na Tinatanggap ng Oasis Network ang Entropyfi 2.0 Games

Abiso Ligal: Ang artikulong ito ay aking pagsasalin bilang isang Ambassador ng Pilipinas sa Oasis Labs. Upang mabasa ang orihinal na nilalaman, bisitahin ang: Oasis Network Welcomes Entropyfi 2.0 H2E Games

Nasasabik na ianunsyo ng Oasis Network na ang mga larong Entropyfi 2.0 H2E (hodl-to-earn) ay ipapakalat sa Emerald, ang aming EVM compatibel Paratime sa Pebrero. Bilang bahagi ng tatanggap ng Oasis Grant, ang pag unlad ng Entropyfi multi-chain, ang pagasasamang ito ay tataas, hinde lamang ang iteroperability para sa Entropyfi 2.0 H2E games ngunit ang buong Defi ecosystem sa kabuuan.

H2E Games

Bumubuo ang Entropyfi ng hyper-competitive na plataporma na nag aalok ng gamifield yields. Ang kanilang pananaw ay gawing kapanapanabik ang staking na karanasan at hikayatin ang mga pangmatagalang hodlers sa kanilang kakaibang mekanismo ng hodl-to-earn (H2E). Ang Entropyfi 2.0 ay ang kauna-unahang protocol upang ipakita ang mekanismo ng H2E, na syang nagpapahintulot sa mga gumagamit na magfarm at mangolekta ng stablecoins na may governance tokens, na hawak na nila. Maaring kumita ang mga gumagamit ng stablecoins at $ERP sa pamamagitan ng pag-staking ng $ERP at pagsali sa mga laro.

May dalawang uri ng H2E games; lossless na laro at lossless-realize na laro. Bagama’t maaaring magkaiba ang mekanismo, ang mga gantimpala ay nagmumula sa yield ng endowment at bahagyang pinondohan ng mismong endowment. Ang mga manlalaro ay maaaring maglaro ng mga lossless na laro na walang panganib at mababang gantimpala o ang loss-realized na mga laro na mataas ang panganib, ngunit maaaring magbalik ng mataas na gantimpala.

Ang Emerald ay ang opisyal ng Oasis na EVM na katugmang Paratime na na nagdudulot ng yaman ng mga kakayahan ng Oasis Network kabilang ang madaling pagsasama ng EVM-based Dapps at ang paglulunsad ng Defi. Pinapayagan nito ang:

  • Buong EVM compatibility
  • Madaling pagsasama sa mga DApp na nakabatay sa EVM, gaya ng DeFi, NFT, Metaverse at crypto gaming
  • Scalability — nadagdagan na throughput ng mga transaksyon
  • Mababang halaga — 99%+ mas mababang bayad kaysa sa Ethereum
  • Cross-chain bridge upang paganahin ang cross-chain interoperability

Para matuto ng higit tungkol sa Entropyfi, bisitahin ang kanilang Website at Medium

--

--

Translation library made by members of the Oasis Foundation community. Library ng pagsasalin ay ginawa ng mga miyembro ng pamayanan ng Oasis Foundation.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store