Wat gebeurt er met ons lichaam tijdens het vasten? — Dag 4&5

De vijfde dag zit er op! Er klinkt redelijk wat opluchting door in die zin. En dat klopt ook wel een beetje. Dit weekend stond er weinig op het programma, iets wat ik normaal gesproken fijn vind. Beetje aanklooien, lezen, series kijken, wielrennen kijken (vandaag was Parijs-Roubaix), en dan wat meer lekkers eten dan door de week. Dat laatste ging dit weekend niet. En de ander dingen leiden me niet genoeg af. Dus het was ff doorbijten.

Ik merkte ook dat ik suf werd. Vandaag bedacht ik me dat ik wat meer zout moest nemen en dat hielp goed. De bouillon van de afgelopen twee dagen was een super lekkere kippenbouillon 10 uur getrokken van een hele biologisch kip. En ik moet zeggen ook die was top.

Met mijn hoofd zat ik al geregeld te denken aan komende dinsdagavond. Dan mag ik weer eten. Dat hielp echter ook niet mee :D

Vandaag wel een Porkert gehaktmolen besteld om zelf gehakt, hamburgers en worstjes mee te gaan maken. Heel veel zin in om daarmee te gaan experimenteren. Het vlees ga ik eten in het kader van een LCHF dieet: low carb, high fat. Daar zie ik absoluut niet tegenop!

Porkert gehaktmolen

Mocht je je nog niet eerder verdiept hebben in LHCF dan kan het raar klinken dat het gezond is om veel vet te eten. Dat is toch juist iets wat ons sinds de jaren 70 van de vorige eeuw hartgrondig ontraden is? Was vet niet de boosdoener van obesitas, hart- en vaatziekten, en wat al niet meer? Steeds meer onderzoeken wijzen uit dat het tegendeel waar is. Koolhydraten en met name suikers zijn de boosdoener en niet vet.

Overigens was dit toen ook al bekend. Lees het verhaal The sugar conspiracy dat deze week in de The Guardian verscheen over professor John Yudkin wiens carrière kapot is gemaakt na het schrijven van het boek: Pure, White, and Deadly.

Het boek is overigens nog gewoon te verkrijgen voor de liefhebbers:

Met name fructose-gebruik is een wereldwijd probleem geworden. Fructose heeft als eigenschap dat het geen effect heeft op de bloedsuikerspiegel. Onder andere door de ontwikkeling van high fructose corn syrup heeft het gebruik van fructose in voeding een vlucht genomen. Het is goedkoop. Het is makkelijk te verwerken. Het zit dus overal in en is daarmee gevaarlijk voor de gezondheid. Gevaarlijker dan normale glucose. Waarom?

Geen enkele cel in het lichaam kan fructose gebruiken

Fructose wordt direct naar de lever getransporteerd alwaar het wordt omgezet in glucose, lactose en glycogen. Er is geen andere manier voor het lichaam om fructose te verwerken. Een overschot aan fructose kan dus niet door een ander orgaan worden omgezet in nuttige stoffen. De enorme belasting die dit voor de lever oplevert leidt tot een plaatselijke vetophoping. Een vette lever leidt uiteindelijk tot insulineresistentie. En insulineresistentie is de oorzaak van obesitas en diabetes type 2.

Er is ook normale corn syrup dat bevat ook glucose en is daarmee gezonder. De industrie heeft de glucose er bij high fructose corn syrup uitgefilterd. Ik ben officieel een beetje boos dat ik dat niet eerder wist.

Maar nu vol goede moed op weg naar dag 6!

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.