Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2018

Næringskonferansen Søre Sunnmøre 2018 gikk av stabelen 22. mars 2018 i Kulturhuset i Ørsta. Oclin var tilstede og leverte AV-teknikk og lyd for arrangementet.

På programmet stod det både lokale og nasjonale navn, og i løpet av dagen var det mye gode foredrag som ble levert fra scenen.

Oclin var leverandør av AV-teknikk og lyd, og sørget for at alle presentasjonene ble avviklet til skjerm, samt sponsormateriale på storskjermen mellom foredragene og i pausene.

Med oss av utstyr hadde vi en BlackMagic ATEM 4K 1ME videomikser som hub for alle signalene. Vi hadde en MacBook Pro og Lenova-laptop med Windows tilgjengelig for å ta imot foredrag i det fleste formater, og i tillegg HDMI-punkt nede ved scenen for de som måtte ønske å bruke egen maskin. Alle tre maskinene var koblet til bildemiksen. På en AUX gikk signalet videre til kinoens projektor for visning på storskjerm. En annen AUX gikk til et BlackMagic Capture-card på MacBook Pro nr 2, som tok signalet (foredraget) inn i Wirecast, la på en klokke, og sendte signalet i retur til bildemikseren, og så ut på en AUX igjen til en monitor på gulvet på scenen til foredragsholderen. Her så foredragsholderen det samme bildet som ble vist på projektoren sammen med en klokke.

I tilegg la vi inn en sponsorloop direkte på bildemikseren, bestående av logoen for arrangementet og hovedsponsorere. Denne rullet på projektoren mellom hver foredragsholder, mens neste presentasjon ble klargjort.

Vi gleder oss allerede til Næringskonferansen 2019!

Like what you read? Give Chris-Håvard Berge a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.