X2TV — Direktesendte studiosendinger for X2 Festivalen

X2 Festivalen 2017 er over for denne gang, og nytt av året var X2TV. Oclin hadde på samme måte som i fjor hovedansvaret for all medieproduksjonen under festivalen, og i år hadde Atle ansvaret for «Dagens video», og Chris-Håvard ansvaret for konseptet X2TV.

X2TV dukket opp som en idé etter endt festival 2016 som en ny måte å presentere alt det kule videomaterialet som blir produsert i løpet av festivalen. Ved å ha et studio på festivalområdet kunne vi festivalen selv produsere festival-tv, og med Facebook som hovedkanal var det en spennende kanal for å nå ut enda bredere under festivalen.

I samarbeid med Høgskulen i Volda hentet Chris-Håvard inn tre stk praktikanter fra Media, IKT og Design-linjen som var med og arbeide med prosjektet i to måneder. I tillegg ble det hentet inn to programledere og en reporter fra Journalistikk-linjen ved Høgskulen. Sammen arbeidet denne gruppen tett i planleggingsfasen og under produksjon.

X2TV-programlederne, Camilla Island og Sindre Reinholt. Foto: Mathias Remmereit

Studio ble bygget inne på Festivalområdet i påsken, og med hjelp av litt kulisser fra X2-lageret, innleid lys og lånte kulisser fra Høgskulen i Volda ble studioet seende ganske så bra ut.

Camilla i studio med gjest under direktesendingen. Foto: Kristian Kapelrud

På teknisk side ble det leid inn produksjonsbilen til VGTV, med fire stk Panasonic fiberkjeder. Dette var kameraene som ble brukt i studio, og med en FS5 via LiveU på morgensendingene for livereportasje, og via Teradek Bolt på kveldssendingene. Tools on Air sitt program Just:Live ble brukt til grafikkavvikling, og OnAirExpress ble brukt til VB-avvikling. Bilen stod også for all avvikling av festivalscenen, med backdrops for artister, livestudio og foredrag.

Praktikantene fra Media, IKT og Design under direktesendingene fra produksjonsbilen. Foto: Kristian Kapelrud

Resten av produksjonsteamet var frivillige for X2Festivalen, og var med som fotografer og innspillingsleder. Totalt bestod hele X2TV-teamet av 12 personer.

Hele årets X2TV-team! Foto: Mathias Remmereit

Totalt ble det produsert seks direktesendinger fra X2TV fra studio, en morgensending torsdag, fredag og lørdag, og en kveldssending torsdag, fredag og lørdag. Hver sending med en varighet på omtrent 30 minutter. Alle sendingene ble direktesendt på X2 Festivalen sin Facebook-side, Friflyt.no og SMP.no.

Like what you read? Give Oclin a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.