ЗАШТИТА ДЕЦЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Интернет је нешто без чега се данас не може замислити свакодневни живот. Дијапазон примене је у рспону од употебе у пословне сврхе до тога да се користи само за забаву. Интернет све више користе и деца, па је последњих година посебно порасла забринутост за дечију безбедност на Интернету!

Интернет има велику улогу у социјализацији детета. Употребом рачунара у најмлађем добу, дете обликује специфичан модел понашања на најразличитијим нивоима. To се односи на понашање у породици и најближем окружењу па до односа према другој деци и комуникацији са њима. Може се рећи да данашња деца живе у дигиталној ери, а питање које се намеће је: како то утиче на њихов резвој?

Претерана употреба рачунара може изазвати низ здравствених проблема као што су оштећење вида и кичме и здравствени проблеми изазвани утицајима електромагнетног зрачења. Поред тога Интернет је знатно допринео ширењу злочиначких дела јер омогућава приступ великом броју садржаја без икакве контроле и ограничења. У рукама детета, у најмлађем узрасту, рачунар је обично средство за игру. Деца рачунар користе највише проводећи време на Интернету. Питање је: шта тачно раде тамо и колико је то добро по њих?

Истраживања показују да најмлађи најчешће користе Интернет како би играли игрице и слушали музику, али она мало старија деца ипак користе Интернет за комуникацију са другим људима, а управо се ту крије низ опасности. Проблем је што деца лако откривају личне податке јер немају развијену свест о опасностима које их вребају са друге стране екрана. Те опасности у савремено доба увећане су и појавом друштвених мрежа којима приступају све млађи корисници.

Не треба посебно да се истиче колико непримерених садржаја постоји на Интернету, који нису примерени ни одраслима а камо ли деци. Пример су WEB портали са нелегалним садржајима попут нацистичких, секташких и порнографских садржаја који функционишу илегално али јавно.

Ту су и додатни проблеми попут злостављања деце, штетни програми као и ништа мањи проблем злоупотребе деце у порнографске сврхе и злостављање деце од стране педофила. Истрживања показују да свака четврта девојчица и сваки шести дечак доживе неки облик сексуалног злостављања, а прве жртве насиља на Интернету су забележене и у Србији!

Најчешћа међу злоупотребама на интернету је трговина људима. која се oбично врши путем пословних сајтова са веома примамљивим понудама за добро плаћен посао у иностранству. Жртве трговине људима најчешће су деца која потичу из породица са ниским материјалним и социјалним статусом. Поред трговине људима путем Интернета врши се и продаја и дистрибуција илегалних артикала, као што су медикаменти, наркотици, оружје и томе слично.

Захваљујући Интернту дошло је и до пораста вршњачког насиља. Оно што је карактеристично за вршњачко насиље путем Интеренета је да оно подстиче групну мржњу и да долази до напада на приватност, узнемиравања, праћења, вређања као и до ширења увредљивих коментара. У овај вид насиља спада и слање претећих порука и прављење страница на Интернету са циљем омаловажавања другог детета. Поред злостављања путем узнемирујућих група на друштвеној мрежи Facebook, у последње време све више маха узимају и узнемирујући снимци који се постављају на Youtube. На таквим снимцима обично се приказује физичко малтлетирање млађих ђака од стране старијих, па чак и малтлетирање наставника.

Како би дошло до смањивања штетног утицаја Интернета на најмлађе неопходно је предузети превентивне мере. Први стуб одбране су свакако родитељи.Може се рећи да данашња деца живе у дигиталној ери, а већина њих је компјутерски писменија од својих родитеља. Забрињава податак да надзор над децом, док користе Интернет, готово и не постоји.То нам говори да је неопходно прво едуковати родитеље о опасностима на Интернету како би они могли да адекватно заштите своју децу.

У најмлађем узрасту је неопходно ограничити уоптребу комјутерских игара. Јер игрице које користе деца поропагирају насиље и нетолерантан однос према другој деци и одраслима, па дизајн самих игрица а и сам њихов концепт нису примерени психичком профилу детета. Касније родитљи би требало да прате са ким деца разговарају путем Интернета и са ким размењују своје податке, слике итд.

У циљу заштите од непримерених садржаја родитељи могу да користе и специјалне програме који блокирају приступ нежељеним страницама и при том обавештавају родитеље о томе шта је дете покушало да пронађе као што су: Net Nenny, CYBERsitter, CyberPatrol, MaxProtect, Safe Eyes, WiseChoise.net, Parental Lock Guard итд. Ови програми омогућавају удаљено праћење и удаљено извештавање. Захваљујући њима родитељи могу да проверавају шта њихова деца раде на рачунару а да се при том налазе било где у свету.

Поред ових програма постоји и ,,Net patrola“-online механизам за приjaву нелегалног и узнемиравајућег садржаја на Интернету који омогућава различите методе пријављивања. Циљ овог механизма је заустављање ширења нелегалног садржаја на Интернету попут слика и снимака који приказују сексуално злостављање деце.

Злостављање деце путем Интернета се испоставило као значајан друштвени проблем. Стога у решавању овог пробелема треба да учествују поред родитеља и школа са изразитим акцентом на наставницима и професорима информатике, који морају да инсистирају на неопходности информатичког образовања. Јер је заиста неопходно да деца као и њихови родитељи буду довољно информатички потковани како би могли да се заштите. Потребно је развијати и програме у оквиру којих би се додатно образовао кадар који се бави информатичком писменошћу и заштитом података на Интернету.

Поред школе овом проблематиком би требало да се баве и локалне заједнице, па и шира друштвена заједница са својим правним и социјалним службама. Тако што ће свој допринос дати кроз едукативни и превентивни рад (кроз едукативне радионице, дискусије, кампање..). Држава и локалне заједнице би знатно допринеле решавању проблема са којима се сусрећу деца на Интернету уколико би пружиле подршку програмима вршњачке едукације у области безбедности младих на Интернету.

Такође организације цивилног друштва могу кроз свој рад знатно допринети повећању информисаности младих о овом проблему и начинима заштите. Између осталих Истраживачки центар за одбрану и безбедност се бави проблемом безбедности на Интернету кроз ,,Смернице“ (за укључивање безбедности у локалне акционе планове за младе) које су израђене у оквиру пројекта ,,Подмлађивање-нове идеје младих за бољи положај младих“. Трагом овог примера могу се водити и друге организације цивилног друштва које се баве младима и безбедношћу и дати свој удео у едукацији деце и родитеља о овом проблему.

Неопходно је и побољшање нормативног оквира, изразито у сегменту заштите података о личности, као и постојање стратегије за борбу са овим проблемом на националном нивоу јер је дефинитивно дошло време да се да се преиспитамо где је заиста безбедност деце већа, уз Интернет или на улици?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.