Slučaj donošenja Zakona o radu FBiH — šta smo dobili, a šta izgubili?

Slučaj usvajanja Zakona o radu Federacije BiH po hitnoj proceduri je primjer loše prakse za ponašanje vlasti kada se usvajaju važni reformski zakoni, čak iako zakonodavna rješenja u samom novom Zakonu nisu loša. Ukratko, da podsjetimo šta se desilo: u julu prošle godine Zakon je usvojen po hitnoj proceduri (od usvajanja Prijedloga Zakona o radu FBiH na Vladi Federacije BIH do njegovog usvajanja u Parlamentu prošlo je samo 10 dana). U februaru ove godine Ustavni sud FBiH je donio presudu u kojoj stoji da je Zakon donesen suprotno Ustavu FBiH i Poslovniku o radu pa je time stavljen van snage. Zakon o radu stavljen je ponovo na dnevni red sjednice u martu 2016., kada je konačno i usvojen.

Rezultati ovog procesa bi se mogli sumirati na sljedeći način, kroz prizmu onoga šta se na ovaj način izgubilo, a šta dobilo:

  • Iako su ga vlasti označile kao Zakon koji treba donijeti po hitnoj proceduri, pa je prvi put usvojen u roku od 10 dana, na kraju je proces usvajanja novog Zakona trajao 9 mjeseci. Izgleda da bi proces kraće trajao da se Zakon donosio po redovnoj proceduri, a ne po hitnoj. Izgubljeno je puno vremena.
  • Izgubljena je kvalitetna parlamentarna rasprava, otvorena za javnost.
  • Sam tekst novog Zakona donosi određena poboljšanja vezano za zaštitu radnika, ali Vlada FBiH to nije predstavila javnosti. Izgubljena je šansa da predlagači Zakona javnosti objasne poboljšanja koja donosi novi nacrt Zakona.
  • Neodržavanjem javnih rasprava pod argumentom hitnosti izgubljena je šansa da se u dijalog o novom tekstu Zakona uključe oni na koje će se Zakon odnositi (po službenim podacima Federalnog zavoda za statistiku 840.000 radno sposobnih građana FBiH).
  • Svakako, nisu vlasti jedina adresa kojoj se može pripisati odgovornost za stvaranje haotične situacije. Opozicione partije su bile dužne ukazati na činjenice zbog kojih stoje protiv donošenja zakona, a da ta činjenica nije samo njihova stranačka pripadnost. Sindikalni lideri su u svojim izjavama plasirali nepotpune i netačne informacije. Mediji takođe snose dio odgovornosti zato što se nisu potrudili da u svom haosu ponude čitaocima objektivne i konkretne analize zakona. Zahvaljujući neodgovornosti opozicije, sindikalnih predstavnika i medija, dobili smo senzacionalizam, neprovjerene i paušalne informacije o novom Zakonu.
  • Kao krajnji rezultat, dobili smo zbunjene građane koji sa skepsom gledaju na buduće reforme i kapacitet Vlade da ih provede.

Više o tome kako je tekao proces i kako su se ponašali akteri u društvu možete pročitati u blog postu Centra za politike i upravljanje.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.