Sign in

Står du og skal i gang med at bygge en webbutik, er du sikkert stødt på både Wordpress/WooCommerce og Shopify. Begge systemer har anno 2021 stigende markedsandele, men hvornår er det ene bedre end det andet?

Læs artiklen for at du bedre kan vælge, hvilket system der er det rigtige til lige netop din webbutik.

Resumé

  • Har du blot brug for et brugervenligt og effektivt system, er Shopify en bedre løsning end Wordpress.

ogweb

Ægte samarbejde. Bedre resultater.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store