Stärk din självkänsla, höj ditt självförtroende och våga prata svenska!

Om hur språkinlärning och självkänsla hör ihop. En kort text till dig som är omedvetet kunnig.

Jag har länge funderat på relationen mellan språkinlärning och självkänsla och kom på att ju bättre självkänsla och självförtroende man har desto snabbare lär man sig ett andraspråk.

DU KAN OM DU VILL. Bildkälla: hant.se

Vad är självkänsla?

Självkänsla är den grundinställning jag har till mig själv. Självkänsla är det jag ÄR. Sund självkänsla innebär att man står upp för sig själv men samtidigt vågar sätta gränser. Också, att man erkänner sina styrkor och accepterar sina svagheter. Däremot kan låg självkänsla jämföras med en inre dialog där man hela tiden kritiserar sig själv.

Och vad är självförtroende?

Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Jag vet att jag kan. Självförtroende handlar mer om det jag GÖR. Dessutom, till skillnad från självkänsla, kan självförtroende variera från dag till dag och kan höjas genom bekräftelse utifrån.

Bildkälla: pikkuprinssi.ratata.fi

Hur kan dessa påverka dig när du lär dig språk?

Jo, det kanske låter banalt, men … Om man i grunden har god självkänsla och en positiv inställning till sig själv så bryr man sig inte om vad andra tycker om en om man gör fel när man pratar ett andraspråk för man vet att man kan försöka igen.

Man koncentrerar sig istället på att bli förstådd. Den formella språkliga korrektheten står inte i centrum. Man bryr sig inte så mycket om att låta perfekt. Det gör att man vågar prata och lita på sina språkkunskaper på gott och ont.

Naturligtvis är det inte möjligt att prata ett andraspråk utan att kunna dess uppbyggnad och regler. Det är ju först när man lärt sig en regel som man kan bryta mot den, men om man litar på det man hittills lärt sig, vågar prata, göra fel och göra bort sig, lär man sig språket snabbast.

Bildkälla: industripodden.se

Läs igenom påståendena nedan, må bättre och våga uttala det där främmande ordet!

 • Alla är vi nybörjare någon gång.
 • Jämför aldrig dig själv med andra.
 • Öva uttal, betoningar och taltempo.
 • Kom ihåg att ge dig själv beröm.
 • Arbeta på att utöka ditt ordförråd.
 • Det spelar ingen roll om du gör fel ibland.
 • Repetera det du hittils lärt dig så ofta som möjligt.
 • Den största kritikern är oftast du själv.
 • Många med svenska som modersmål gör fel när de pratar svenska ibland också.
 • Alla är kapabla att lära sig ett andraspråk. Du också.
 • Att förstå grammatik är viktigt, men att kunna göra sig förstådd är viktigast.
 • Att prata ett andraspråk felfritt är imponerande, men att våga göra fel är enda sättet att lära sig något.
 • Om man vill lära sig ett andraspråk måste man våga göra bort sig.
 • Kan du prata svenska? — JA, DU KAN OM DU VILL.

Titta på bilden nedan och säg efter mig (10 gånger)>>>

Har du blivit intresserad av ämnet? Mejla mig gärna så vi kan diskutera, lämna din kommentar eller klicka på länkarna nedan om du vill veta mer.

Lycka till med din svenska!

/Klaudia