Vasaaaru? — Få en mer lyssnarvänlig svenska

Här hittar du snabba frågor och svar gällande svenskt uttal samt några tips om hur du blir bättre på det

Det är inget fel på att prata med brytning så länge man gör sig förstådd, tycker jag. Men hur kan man få en mer lyssnarvänlig svenska? Det viktigaste är att lyssna på svenska och säga efter så mycket som möjligt. Helt enkelt. Men det finns så mycket mer man kan göra för att förbättra sitt uttal.

Den som behärskar den svenska språkrytmen, tajmningen, blir mycket mer lyssnarvänlig än den som inte behärskar den, säger Bosse Thorén.
Språkdoktorn Olle Kjellin påstår att det inte ska behöva ta mer än 5–10 månader för majoriteten av vuxna nybörjare att komma på minst samma språkliga nivå som en infödd femåring — inklusive uttalet!

Uppmuntrande, eller hur?

Nedan hittar du några snabba frågor och svar gällande svenskt uttal samt råd som kan hjälpa dig att bli bättre på det.

1. Prosodi. Vad är det?

Prosodi är språkets rytmiska och musikaliska sidor.

2. Vad beror svenskans rytm och melodi på?

Svenskans rytm och melodi beror på dess långa och korta stavelser.

3. Hur kan man betona ett ljud i svenskan?

För att betona ett ljud i svenskan måste man förlänga det eller som vissa brukar säga “vila” på det långa ljudet. Man måste också veta något om ordens uppbyggnad för att betona rätt. Längden uppfattas som ökad ljudstyrka av hörseln.

BETONAD STAVELSE = LÅNG STAVELSE

4. Var kan jag läsa mer om uttalsregler?

Du kan få veta mer om det genom att läsa Olle Kjellins böcker eller titta på Bosse Thoréns video om musiken i språket.

5. Hur kan Olle Kjellins regler sammanfattas?

Olle Kjellins regler kan sammanfattas så här:

  • Betona rätt ord i satsen
  • Betona rätt stavelse i de betonade orden
  • Förläng rätt språkljud i den betonade stavelsen

6. Hur kan jag bli bättre på att uttala svenska vokaler, konsonanter och på betoning och melodi?

Du kan exempelvis titta på Anders Sandbergs hemsida uttal.se där du hittar många instruktionsfilmer. Lyssna på filmerna. Sedan kan du spela in ditt uttal. Låter det som på filmen?

LYSSNA, ÖVA, SPELA IN DIG SJÄLV MÅNGA GÅNGER! GE ALDRIG UPP!

Mer språkinspiration hittar du här:

http://sfibloggen.se/vad-ar-det-som-ar-sa-svart-med-svenskt-uttal/

http://www.hattenforlag.se/inspiration/logopeden-tipsar/ljud-uttal

http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.83232.1333189664!/menu/standard/file/tips_ljud.pdf

http://spraktidningen.se/artiklar/2009/02/ratt-betoning-gor-dig-forstadd

https://urskola.se/Produkter/155192-I-love-sprak-Sprak-ska-byggas-med-musik

https://www.kurser.se/kurs/svenska

http://prosodia.se/kortfattat-om-prosodi/

/Klaudia