On Blendle
Published in

On Blendle

Ik zoek een journalist

Blendle heeft als missie om zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kwaliteitsjournalistiek – en als het even kan, er ook nog voor laten betalen. We werken met ons team van programmeurs, data scientists en redacteuren er elke dag aan om de mooiste, beste, slimste en laagdrempeligste journalistieke platform ter wereld te bouwen.

Als ik even onbescheiden mag zijn: het is geen hyperbool om te stellen dat Blendle een bijdrage heeft geleverd (en blijft leveren) aan de toekomst van de journalistiek. Elke dag bouwen we aan nieuwe functionaliteiten en businessmodellen om ervoor te zorgen dat de beste tijd voor de journalistiek *voor* ons ligt, in plaats van achter ons.

Veel mensen houden van Blendle. En we doen ook wel eens dingen waarmee we even geen vrienden maken (*kuch* uitgevers die ermee stoppen of mensen die boos zijn over micropayments *kuch*). Maar altijd werken we door aan onze missie sinds dag 1: het makkelijker maken om te genieten van (en te betalen voor) kwaliteitsjournalistiek.

En we nemen onze missie bloedserieus. We zien het helpen van de journalistiek als een van de belangrijkste opdrachten van deze tijd. In een tijd van algoritmes en verdeling, geloven wij erin dat hoe meer mensen goede verhalen lezen, hoe meer we elkaar leren begrijpen. Hoe meer we zorgen dat de macht gecontroleerd wordt. Hoe betere keuzes we kunnen maken in ons leven.

Facebook, Google en Apple hollen de journalistiek uit. En digitale krantenabonnementen compenseren nog *lang* niet wat er ooit verdiend werd met papieren kranten. Ondertussen betalen 3 miljoen Nederlanders wel al voor muziek via Spotify. Hoeveel Nederlanders krijgen we met z’n allen aan een betaalmodel voor kwaliteitsjournalistiek? Bij Blendle doen we elke dag niets anders dan deze puzzel oplossen.

Maar we hebben dus een vacature.

Onze gebruikers zijn blij met Blendle als we ze artikelen aanbevelen die ze interessant vinden. We gebruiken data scientists en een redactie om de juiste artikelen aan te bevelen. We geloven erin dat

  • Mensen graag lezen over hun fascinaties, of dat nou recente stukken of briljante stukken uit het archief zijn

We maken de grootste nieuws-nieuwsbrief van Nederland. Elke dag krijgen 400.000 Nederlanders de gepersonaliseerde Blendle-email. Die artikelen en nog veel meer verschijnen in de app (waar je die artikelen ook nog eens kunt luisteren, en waar je nog veel meer persoonlijke aanbevelingen krijgt). We zoeken een senior redacteur die de kar komt trekken om onze gebruikers nog betere artikelen aan te bevelen. Inhoudelijk, en qua vorm.

  • Je zet de toon. Je wordt de stem van Blendle. We gaan jou allemaal napraten. Op journalistenborrels vertelt iedereen je dat Blendle zo’n leuke tone of voice heeft. En dat komt door jou.

Lijkt het je wat? Laat van je horen. Dan spreek ik je binnenkort bij Blendle in Utrecht.

--

--

Updates on our journalism startup

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store