Taratasy ho an’i Gaspard

henoy eto ny tantara novelomin’i Sarobidy

Salut Gaspard,

Manantena, etsetra etsetra, …

Aleo mihitsy angamba ho tantaraiko aminao ny zavatra tena niseho fa ohatry ny hoe izaho ihany no omenao tsiny tamin’iny incendie tao an-tranonareo omaly iny.

Nifanena teny an-dalana izaho sy i Marco indray maraina il y a telo andro de cela. Izaho moa handeha hiasa any amin’ny studio, izy nisosososo tsy haiko hoe ho aiza. Handeha hamonjy bizina na hisotro toaka any amin’ny hotely angamba izy. Enfin, bref. De quoi je me mêle?

Na dia teo aza ny fifanolanana efa nisy teo aminay tany aloha tany dia nifanatona ka nifampiarahaba izahay mirahalahy mianaka. Izaho aloha tsy mba mitana rancunes izany an! En fait, izaho no niarahaba voalohany: “Bonjour, Marco!” hoy aho taminy. Dia namaly ohatry ny mivazivazy sy mananihany izy hoe “Tsaràva, Jao an!” Teo aloha dia efa somary sadaikatra sy sorena aho, pour au moins deux raisons.

Voalohany indrindra, il savait très bien que tsy andriana velively aho fa hovalahy avy eny Alasora kanefa dia mbola notsaravainy ihany. Fantatro izy fa andriana, enfin c’est un andriana reraka quoi, avy eny Avaradrano, ka ny haneso ahy no tena tanjony fa nodiako tsy re akory anefa izany esony izany.

Faharoa sady deuxiemement, fantany tsara fa tsy tiako mihitsy ny antsoina hoe Jao izany. Je déteste ce nom. Ohatry ny gasy be izany ilay hoe Jao na hoe Rajao, sady tsy izany akory no tena anarako — mon nom c’est Joel.

Efa noteneniko imbetsaka anie i Marco momba an’io kanefa mbola fanahy iniany atao ihany. Dia mbola naveriko notenenina ihany izy io maraina io hoe “Aza antsoina hoe Jao izany aho fa Joel no anarana nomen’ny parents-ko anahy!” Nihomehy fotsiny izy naheno izany. Dia hoy izy hoe “Eny ary ry Jao fa tsy ataoko hoe Jao intsony ialahy an!” Tu vois? Tena de la pure provocation tsotra izao. Ny masony amin’izay mihomehy maneso sy maniratsira hafahafa izany.

Nifampijery elaela teo izahay roalahy, mandra-pahitako zavatra ho tenenina. Alors, je lui ai dit “D’abord mec, aza mifanao ialahy raha tsy efa tezitra an!” Tena isaorako mihitsy aloha Andriamanitra sy ny parents-ko fa tena mazana be ny self control-ko. Raha tsy izany angamba efa nopetahako totohondry iny lehilahy iny.

Dia hoy ileiry hoe “Pardon akia fa lasa nataoko ialahy indry an!” avec une voix effeminée! Alors là, tsy voatanako fa nipetaka tampoka teny amin’ny tarehiny ilay tehamainako, izay vao tonga saina i Marco. Et paf! En fait, totohondry no tena tiako nasiana azy, kanefa tsy nety nivokona ny totohondriko noho ilay crampes sy courbatures azoko tamin’izaho nanao golf teny Ambohidratrimo niaraka tamin’i General Besofina sy Professeur Ramiandrigisa, ilay mpitsabon’ ny zandrin’i Miangaly vadiko. Dia lasa tehamaina somary malefaka presque misafosafo no niantefa teny amin’ny tarehin’i Marco.

Vao maika tapaka ny tsinainy. Dia hoy izy hoe “Ary toa tsy mahay mamelaka ikala pelaka!” Je te jure, tena izany mihitsy no noteneniny. “Tsapao aloha ny herin’ialahy vao mikasi-tanana ahy ialahy Rajao an!” Tsy hitako intsony izay natao na notenenina, tellement le mec était vulgaire et arrogant. Nangarika aho dia tonga dia lasa tsy nanao veloma azy. Tena mandreraka be enfin.

Izaho en principe tsy mba mitazona lolom-po izany. Kanefa hitako fa trop kosa ny nataon’ny frangin-nao, Gaspard an! C’est un vrai bully an! Quelle brute sady mihetraketraka be! Arakaraky ny nieritreretako ce qu’il m’a fait, no vao maika naha-convaincu anahy fa mila miaro ny tenako aho. Mazava fa tena te handratra sy hankarary anahy i Marco. Il disait des choses vraiment … , tena tsy haiko e! Je trouve pas les mots.

Mazava ho azy fa mila miaro tena aho, ary mila miaro ny fianankaviako satria un jour, tsy maintsy hi-attaque anahy izy. Un jour, ho tonga ato an-tranoko izy dia hidaroka anay. Tsy izay ihany fa, vu qu’il est tellement con et brutal, mety hanimba ny entana ao an-tranoko. Indray andro any ho tonga ao an-tranoko izy miaraka amin’ny basy, famaky sy petrole dia ho potehiny ny tranoko. Non mais, c’est un fou à lier, ton frère an!

Tsy afaka mi-se permettre miandry azy ho tonga ato an-tranoko fotsiny aho vao mi-réagir, fa tsy maintsy mi-anticiper azy. Izay no nahatonga ahy hakany amin’ny tranonareo omaly. Tsy nisy olona tao nandray ahy ary nanampy ahy. Noho ny urgence dia novakiako ny varavaran-kelinareo eo amin’ny douche (fahotako izany, fahotako izany, fahotako lehibe), dia teo aho no niditra. Efa nikorontana ambony ambany — toy irony chantiers de construction irony — ny maison-nareo talohan’ny nidirako tao.

Nosavaiko eraky ny tranonareo, nitady famaky sy petrole izay mety azon’ i Marco ampiasaina hanapotehana ny tranoko aho fa tsy nahita. Heureusement koa fa tsy nahita basy aho. Efa mailo angamba ilay adala ka nafeniny tany amin’ny toeran-kafa daholo ilay izy. Boatin’afokasika maromaro no hitako tao antranonareo, dia briquets bic anakitelo, dia boatin-doko maromaro. Nisy tsipoapoaka sinoa roa na telo koa hitako. “Ataon’ileiry inona daholo ary izany afokasika sy briquet ary loko izany?” hoy ny eritreritro. Attends, hoy aho tao antsaiko, tena manamboatra bombes artisanales ilay Marco ity hi-attaquer-na ny maison-ko. C’est grave an! Tena lasa terroriste ileiry an!

Du coup, no-confisquer-ko daholo ny allumettes, ny tsipoapoaka,sy ny briquets ary ny peinture tao an-tranonareo. Dia nalaiko koa ny marteaux sy ny tournevis ary ny tandramokotra, sy izay fitaovana hafa rehetra azony hanimbana ny entana ao an-tranoko toy ny antsy sy fourchettes (mais pas les sotro), tire-bouchon, hatramin’ny cure-dents sy ny cendrier vita hazovato. Mety hihomehy ianao fa on ne sait jamais an! Nataoko tao anaty sachet plastique fanariam-pako ngezabe hitako tao amin’ny cuisine-nareo ireny rehetra ireny.

Avy teo aho dia nieritreritra hoe raha misy olona miditra ny tranoko ka alainy daholo ny fitaovana rehetra azoko hanafihana ny fahavaloko ao, dia inona ny réaction-ko. Tsy maintsy manana plan B i Marco. Bien sûr, hoy aho. Bien sûr, si j’etait à sa place, hangoniko daholo ny produits chimiques sy ny fanafody, ary ny produits misy alcool ao antranoko dia hanamboarako cocktail molotov ho entiko manafika ny ennemis-ko sy hamonoako ny famille-ny. Mila anticiper-na daholo izany.

Tonga dia execution ny ahy: Naka boteilles vides maromaro tao amin’ny debarras-nareo aho dia natambatro tao daholo ny alcool 90, ny vernis, sy ny ether ary ny mercurochrome hitako tao amin’ny salle de bain-nareo, dia nampiako tao koa ny toaka rehetra hitako tao amin’ny salon — whisky, toaka gasy, dzama, vodka. No-confisquer-ko daholo ireny. Entre-pa, tena grave be ny collection-single malt-nareo an! Nahafeno ny tavoahangy anaky dimy ny cocktails chimiques sy alcooliques voaangoko. Natsipiko tao anatin’ilay sachet plastique ngeza be daholo ireny. Tsy tadidiko na nasiako sarony na tsia ireny tavoahangy ireny. Mais, bon …

Nisy cartouches-na cigarettes Good Look nipetrapetraka koa teo amin’ny commode teo akaikin’ny fidirana, dia nalaiko. De toutes façons, tsy tsara ho anareo ny mifoka sigara. Nila naka saina sy naka souffle kely aho ka nipetraka kely teo amin’ilay fauteil en cuir, dia nampirehitra cigarette anakiray — ce sont pas les briquets ni les allumettes qui me manquaient an!

Mbola tsy lany akory ny sigarako, devine hoe iza no tonga tampoka? Ton frangin, of course. Tonga iledala dia nivazavaza be nahita ahy! Hoe “Inona no ataon’ialahy aty antranoko ry Jao an!” Non mais, il fait exprès ou quoi? Novaliako hoe “Aza antsoina hoe Jao izany ho’a izaho fa Joel no anarana nomen’ny parents-ko anahy! Ary aza manao ialahy raha tsy efa tezitra e!” Tsy nahita ho tenenina izy nandritry ny elaela fa nijery ny korontana eran’ny trano. “Lasa ialahy mandeha,” hoy izy nony kelikely sady nanantona ahy izy no namokona totohondry (sa daka, tsy haiko). Tezitra be i Marco. Izay ange ilay noteneniko sy natahorako hoe bandy violent io zokinareo io ry Gaspard e!

Izaho dia fantatrao tsara Gaspard fa tsy mba tia herisetra izany. Ny fitiavana no lehibe indrindra amiko. Noteneniko i Marco hoe “Calmos fotsiny ianao e! Je m’en vais de ce pas. Lasa aho e!” Nisintona gaoba farany tamin’ilay Good Look teny ambavako aho, dia natsipiko malaky tao anatin’ilay sachet fanariam-pako feno tavoahangy ilay sigara mbola nirehitra. Dia iny aho no lasa aingana sao dia voadarok’i Marco eo. Tsy mbola tonga teo ambaravarana akory anefa aho dia asa izay nataon’ileiry tao fa nisy zavatra nipoaka tampoka, plouff, dia avy eo hitako feno lelanafo niredareda be eran’ny trano. Non, mais quelle brute! Je te le jure!

Lasa nody aingana aho fa asa izay mbola adalan’ny frère-nao tao. Androany vao henoko fa hay be dia be ny dégâts nataon’ileiry tao. Kila forehitra hono ilay tranonareo? En tout cas, aleo hazava tsara ny resaka an! Lazain’ny olona sasany mantsy hoe izaho no nandoro ny maison-nareo. Efa nikorontana ambony ambany ny tranonareo talohan’ny nahatongavako tao, tsy nitondra n’inon’inona avy taty ivelany aho. D’ailleurs, i Marco anie no nanomboka an’io ady io. Izy no nihetraketraka tamiko, dia lasa voatery obligé hiaro tena sy hiaro ny famille-ko aho. C’est lui qui a tout commencé an!

Mahasoava e!

Joel