Tasarımcılar için dijital kapak simülatörü: kapakTag

kapakTag dijital kapak simülatörü Safari veya Chrome tarayıcı ile uyumlu çalışmaktadır.

Dijital kitapta tasarımcının ilk önemli rolü kapak tasarımıyla başlar. Baskılı kitap kapağı ile arasındaki en önemli fark, dijital kitap kapağının farklı mobil cihazlardaki boyutları nedeniyle artık ICON ölçüsüne yakınlaşmasıdır. Bu durumda dijital kitap kapağı -eğer bir iBooks kullanıcısı iseniz iPhone üzeinde- baskılı kitap kapağından yaklaşık 10 katı küçük görünmektedir.

Bu ölçü kayıbını dikkate alan bir tasarımcı, dijital dünyadaki okuyucunun dikkat ve algısını yakalayabilecek şekilde kapak tasarımı yapabilmelidir. Ve en önemlisi ise tasarladığı kapağı test edecek bir simülatöre ihtiyacı olmalıdır. TEYTAG yaptığı ilk tasarım çalışmalarında, böyle bir yardımcı programın gereksinim olduğunu belirlemiş ve yazılım ekibiyle kapakTag isimli bir web aplikasyonu hazırlamıştır. Konu ile ilgilenen yerli ve yabancı tasarımcılarla paylaşmak için ücretsiz bir web paylaşım adresini hizmete açmıştır: http://www.teyid.org/testet/#22032014

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.