onfile
Published in

onfile

ONfile introduceert: Babah Tarawally

Babah Tarawally

ONfile zet zich al drieëntwintig jaar in voor gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals in Nederland. Dat doen we met een klein team en een actief bestuur én vanaf deze week dus ook met onze ambassadeurs: mensen op wie we af en toe een beroep kunnen doen om hun kennis, expertise of netwerken ten behoeve van de stichting in te zetten. Met trots presenteren we onze zeven ambassadeurs. In deel vier van deze serie: schrijver en journalist Babah Tarawally.

Over Babah
Babah Tarawally (Sierra Leone, 1972) is schrijver en journalist. Hij vluchtte als 22-jarige uit zijn geboorteland Sierra Leone en bracht zeven jaar in een Nederlands asielzoekerscentrum door. Tarawally studeerde filosofie in Amsterdam en schreef drie boeken, ‘De god met de blauwe ogen’ (2010), ‘De verloren hand’ (2016) en ‘Gevangen in zwart-witdenken: En hoe we kunnen ontsnappen’ (2018). Hij werkt momenteel aan een vierde boek. Eerder was hij columnist voor One World. Naast zijn werk als schrijver en columnist, zet hij zich in voor onafhankelijke media in ontwikkelingslanden en helpt hij jongeren die net in Nederland zijn om hun weg te vinden door middel van trainingen.

Sinds april dit jaar is Babah columnist voor Trouw. Hij hoopt een verzoenende stem te zijn in het steeds verder polariserende Nederland.

--

--

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ON file

ON file

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals. Website: onfile.eu