onfile
Published in

onfile

ONfile introduceert: Chris Keulemans

Jitske Schols

Stichting ONfile zet zich al drieëntwintig jaar in voor gevluchte journalisten, schrijvers en andere mediaprofessionals in Nederland. Dat doen we met een klein team en een actief bestuur én vanaf vandaag ook met onze ambassadeurs: mensen op wie we af en toe een beroep kunnen doen om hun kennis, expertise of netwerken ten behoeve van de stichting in te zetten. Met trots presenteren we onze zeven ambassadeurs. In de aftrap van deze serie: journalist, schrijver én medeoprichter van ONfile Chris Keulemans.

Chris (Tunis, 1960), is schrijver en journalist. In 1984, richtte hij in Amsterdam Perdu, podium voor poëzie, op. In 1990 begon hij bij De Balie, centrum voor cultuur en politiek in Amsterdam, als programmamaker. Van 1995 tot 1999 was hij hier directeur. Hij hielp onder andere bij het oprichten van Press Now, om onafhankelijke media in de Balkan te steunen. In 1996 nam hij samen met een aantal andere Nederlandse en gevluchte journalisten het initiatief tot de oprichting van ONfile.

Chris Keulemans publiceerde in zijn loopbaan zes boeken, fictie en non-fictie. Als journalist bezocht hij veel (post)conflict-steden als Sarajevo, Tblisi, Beirut, Prishtina, Algiers en Ramallah. Keulemans was initiatiefnemer van de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord. Tot 2014 was hij daar artistiek directeur. Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot chroniqueur van Amsterdam-Noord.

Tegenwoordig is Chris vooral weer journalist en schrijver en een veelgevraagd gespreksleider. Hij schrijft over kunst, engagement, migratie, muziek, cinema en oorlog; artikelen van hem verschenen o.a. in De Volkskrant, NRC, Vrij Nederland, De Groene Amsterdammer. In 2017 maakte hij zijn debut op het toneel als acteur in het stuk Bagdad dat hij samen met Enkidu Khaled realiseerde.

Lees meer over ONfile en de ambassadeurs op onze website: onfile.eu

--

--

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
ON file

ON file

ONile is a non-profit organization by and for exiled journalists, writers and other media professionals. Website: onfile.eu