Fatih Güner
Aug 2, 2018 · 3 min read

Bu yazının dilinde belki biraz oportünizm sezebilirsiniz, ancak amacım bir oportünist gibi görünmek değil. Aksine, sizlere benim yaşadığım deneyimi anlatarak, sizleri de motive etmek. Online eğitim programları hazırlamak, benim çalışmaya olan bakış açımı değiştirdi. Sebebi ise bu alandaki büyük gelir potansiyeli.

Aşağıda anlatacağım şeyleri anlatıyor olma sebebim ise, yeni açtığım online eğitim programını tanıtmak. Sizlere, kazandıran online eğitim programlarını nasıl hazırlayabileceğinizi anlatıyorum programımda.

Uzun zamandır konuşmacılık yapıyorum. Üniversitelerde, kurumlarda, markalarda. 2011'den beridir 300'den fazla konuşma yapmışım. Fiziksel olarak 50.000'den fazla insana bildiklerimden ve deneyimlerimden bahsetmişim.

Profesyonel konuşmacılık kariyeri bana elbette para kazandırıyor. Artık çok oturmuş sunumlarım var ve her yıl gidip konuşma yaptığım markalar var. Her etkinliğine davet eden üniversite kulüpleri var. Üniversitelerden yaptığım konuşmalar için ücret almıyorum, ancak markalardan ve kurumlardan alıyorum.

Şimdiye kadar bakanlıklara gittim, Türkiye’nin en büyük markalarına gittim, bankalara, tekstil şirketlerine, sanayi şirketlerine gittim. Konuşmacılığın gelirinin çok iyi olduğunu düşünüyordum. Ta ki online eğitimle tanışana kadar.

Buraya geri döneceğim. :)

Beni online eğitim programı düzenlemeye ikna eden kişi Ekim Nazım Kaya oldu. Dropshipping eğitimlerine ilk başladığında oradaki deneyimlerini benimle de paylaştı ve beni ikna etmek için çok uğraştı.

Ben o esnada ya satmazsa, ya yapamazsam gibi bir çok soru soruyordum kendime ancak bir yandan da Ekim’in verdiği motivasyona gözümü kapayamadım ve Blockchain ve Kripto-para eğitimlerini yapmaya ve satmaya başladım.

Programı açtığım ilk gece 14.000 $ ciro yaptı eğitim. İnanabiliyor musunuz? Ben de inanamadım. Elbette benim geçmişten gelen kitlemin önemi çok büyük bu ciroda; bir yandan da Türkiye’de ilk olarak bir kripto-para bülteni yazıyordum, orada 2.000 abonem vardı. Ancak ne olursa olsun, sadece video çekerek bu kadar net para kazanılabileceğini bilmiyordum.

Akabinde, bu işi daha da ciddiye almaya başladım.

Konuşmacı olduğum ve geçmişte çokça eğitim işi yaptığım için videoların içeriğini hazırlamak ve çekmek nispeten çok kolay oldu. Ancak bunu kime anlattıysam onlara o kadar da kolay gelmiyordu. Nasıl ki Ekim beni ikna etmeye çalıştı, ben de onları ikna etmeye çalışıyordum.

Sonra da aklıma bu fikir geldi. Neden insanlara, onların da ek gelir kazanması ve isimlerini duyurabilmeleri adına online eğitim programı açmaları için eğitim vermiyorum ki? İşte size fikir!

Bu eğitim programında insanlara hazırlayacakları eğitim konusunu nasıl seçecekleri, eğitimin içeriğini nasıl hazırlayacakları, içerik hazırlarken nelere dikkat etmeleri gerektiği, videoları nasıl çekecekleri, nasıl düzenleyecekleri, eğitim programını yayına alırken nelere dikkat edecekleri, programın pazarlamasını nasıl yapacakları ve kişisel markalarını nasıl oluşturacakları konusunda içerikler ürettim.

Ayrıca, programı yayınladım ve burada bitmedi. Önümüzdeki 6–9 ay boyunca sürekli olarak içerik üreteceğim, konuk alacağım, yeni konular ekleyeceğim bir program bu. Yani, bu haliyle kalmayacak.

Online eğitimin Türkiye’de 2018 ve 2019 yıllarında çok büyük bir noktaya geleceğini sadece ben söylemiyorum, aynı zamanda bu sektörün içinden gelenler de söylüyor. Tabi Udemy’nin Türkiye ekibi kurması, Khan Academy’nin Türkiye’de ofis açması gibi durumlar da bunun en büyük göstergeleri.

Programa kayıt olmak için buraya tıklayın. 19 Ağustos 2018'e kadar da %25 lansman indirimi var.

Online eğitimlerle ilgili içerikler üretmeye devam edeceğim, dolayısıyla Medium’da oluşturduğum Online Eğitim Yayınını takip etmeyi unutmayın.

Online Eğitim

Hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan online eğitim programları hazırlayın ve kendinize ek gelir yaratın!

Fatih Güner

Written by

Thinking is an admirable exercise. Digital Thinker // Public Speaker #herhafta1kitap https://fatihguner.com.tr

Online Eğitim

Hiçbir teknik bilgiye sahip olmadan online eğitim programları hazırlayın ve kendinize ek gelir yaratın!

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade