Alles wat je moet weten voor OpenVRT x Firma!

Rebecca de Cavel
Oct 11 · 3 min read

Hopelijk heb je je ticket al gereserveerd! Want het event is volledig uitverkocht.

OpenVRT x Firma is morgen! Kom helemaal voorbereid naar het event met dit lijstje. Het zou een antwoord moeten bieden op al jouw vragen, maar aarzel niet om ons te contacteren indien dit niet voldoende is! Wij zijn bereikbaar via info@openvrt.be

Hoe geraak ik tot Firma?
Firma, cantine II ligt in de Anspachlaan 65 1000 Brussel. Hier kun je je route uitstippelen. (Scroll even naar beneden.)

Moet ik mijn eigen lunch meebrengen?
Hopelijk heb je je lunchpakket bij ons besteld! Gelukkig zijn er genoeg alternatieven in het bruisende Brussel rondom de Beurs waar je vlug iets naar binnen kunt werken. Let wel, eten van buiten mag niet binnen in Firma.

Hoe kan ik een ticket bestellen?
Het event is helaas volzet. Je maakt wel nog kans door de eventpagina op Facebook in de gaten te houden, wie weet kan iemand last-minute niet komen.

Ik heb mijn ticket besteld maar niet ontvangen!
Normaal ontvang je na reservatie je ticket per mail. Indien dit niet gebeurde (en je je spam inbox al gecheckt hebt), kun je best een mailtje sturen naar info@openvrt.be om dit te melden.
Wij helpen je via deze weg graag verder.

Ik heb mijn ticket besteld maar kan door omstandigheden niet komen. Moet ik mijn ticket annuleren?
Spijtig dat je er niet kunt bij zijn! Je kunt je ticketje altijd weggeven via ons Facebookevent. Zo geef je de kans aan iemand anders om er alsnog bij te zijn. Indien het je niet niet lukt, stuur dan een mailtje naar info@openvrt.be waarin je je ticket annuleert.

Waar kan ik het schema van het event raadplegen?
Je schema kan je via deze link raadplegen. Je kan via dit platform trouwens ook je persoonlijke agenda voor OpenVRTxFirma samenstellen. Zo kun je je inschrijven voor workshops en onze talks.

Is Firma rolstoelvriendelijk?
Elke zaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers, mits begeleiding van ons team. Via de liften kunnen we iedereen brengen waar hij/zij moet zijn. Wanneer we op de hoogte zijn van jouw beperking, kunnen we ook een aangepaste plaats (meestal op de eerste rij) voor jou vrijhouden. Mail ons even via info@openvrt.be zodat we op de hoogte zijn, en wij helpen je verder!

Welk weer voorzien Frank en Sabine?
Bewolkt, met hier en daar een zonnestraal, met een maximumtemperatuur van 19 graden. Een paraplu hoef je niet te voorzien.

Welke hashtag kan ik gebruiken tijdens het event?
Als je over het event blogt, foto’s uploadt, tweet of instagramt, gebruik dan #OpenVRTxFirma als hashtag.

Het is zaterdag dus ik heb zin in een pintje achteraf, kan dat?
JA! Het laatste woord van de laatste spreker zal vallen rond 17u30. Maar het is zaterdag, dus we’ve got you! Onze vrienden van Creative Lab (VRT) komen jullie soigneren met de beste plaatjes tijdens hun Stockparty. En de mensen van Kortfilm.be trakteren je op drie kortfilms die je MOET gezien hebben. In het café van Firma cantine zal de drank koud staan. Klinkt als een plan, toch?

Ziezo, that’s about it. Indien je nog vragen hebt die hierboven niet beantwoord werden, dan horen wij die graag via Facebook of info@openvrt.be. Wij zien jou morgen in Firma!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

  Rebecca de Cavel

  Written by

  OpenVRT

  OpenVRT

  OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade