CREATIVE CLASS 2021: MARGOT VERVUST

Brent Dielen
Jun 8 · 4 min read

Begin dit jaar lanceerden we de oproep voor Creative Class. Wie zochten we? Een videomaker, een grafisch ontwerper en een copywriter die graag online experimenteren én een maand lang met ons in zee willen gaan.
We werden overspoeld met mind-blowing portfolio’s maar slechts 4 creatives hebben écht kunnen aanmeren. Zij komen deze zomer ervaring opdoen bij het Creative Lab en OpenVRT waar ze ons ongetwijfeld omver zullen blazen met hun digitale talent.

Na lang wachten is het zover en kunnen we hen eindelijk aan jullie voorstellen: Meet onze Creative Class of 2021!

MARGOT VERVUST

Wie ben jij?

Hallo! Ik ben Margot Vervust en ik ben 23 jaar oud. Ik zit momenteel in mijn tweede jaar fotografie aan het Narafi (Brussel) maar ik heb al een diploma als industrieel productontwerper. Ik heb veel verschillende interesses zoals foto, film, muziek en sport. Ik zie mezelf een beetje als een kameleon die in alle situaties/omgevingen een plaatsje probeert te vinden.

Waar kunnen we je in je vrije tijd terugvinden?

Een beetje overal en nergens: ik doe al bijna mijn hele leven karate en ik vind het nog steeds een machtige sport waarbij je zowel fysiek als mentaal uitgedaagd wordt. Ik ben begonnen toen ik 6 jaar was en doe het nu nog steeds met veel passie! Daarnaast is ook muziek een belangrijk element in mijn leven. Ik ben zelf misschien niet de beste muzikant maar ik ben wel continu omringt door muziek en oh boy, I miss the festivals! Wanneer ik thuis ben, kijk ik veel video’s op YouTube, voor entertainment en om bij te leren.

Wat is je ultieme droomjob?

Moeilijk, er zijn zoveel dingen die ik zou willen doen en proberen! Ik hoop vooral een plaatsje te kunnen vinden in de filmindustrie. Wat mij ook de max lijkt, is muzikanten filmen in de studio en op tour om zo korte documentaires te maken. Als ik echt durf dromen, zou ik DOP willen worden maar daarvoor heb ik nog een lange weg te gaan.

Met welke creative held zou jij één dag van leven willen wisselen?

Bastiaan Woudt. Hij is een super goeie fotograaf uit Nederland en ik vind zijn werk fantastisch!

Welke digitale tool of platform zou je nooit meer kunnen missen en waarom?

YouTube! Het platform dat alles te bieden heeft, the gift that keeps on giving: tutorials, entertainment, muziek, … En Spotify uiteraard! Er gaat geen dag voorbij zonder muziek.

Waar pak je graag mee uit?

Ik ben best handig op verschillende vlakken en ik leer ook snel. Ik kan ook goed luisteren (als in een luisterend oor zijn) en er zit meer macht in mijn kleine lijf dan je misschien eerst zou verwachten.

Wat verwacht je van Creative Class?

Samen met de andere Creative Classers toffe projecten ineen steken! Kei veel goesting in!

Welke sociale media accounts moeten mensen zeker kennen volgens jou? (TikTok, Instagram, Facebook, YT…)

In Depth Cine is een heel interessant youtube channel vol analyses van films, regisseurs, DOP’s en dergelijke. Voor entertainment zou ik zeggen Yes Theory en uiteraard de OG van youtube, Pewdiepie.

Op Instagram moet je zeker @principles_of_light en @bastiaanwoudt volgen als je geïnteresseerd bent in fotografie en voor machtige tattoos moet je bij @daniel_berdiel zijn!

Wat is je favoriete playlist tijdens het van-op-afstand-werken

Ik vind het belangrijk om de juiste muziek te hebben voor de juiste situatie. Mijn playlists gaan dan ook van het ene uiterste naar het andere. Als er geconcentreerd moet gewerkt worden, heb ik een rustige afspeellijst met artiesten zoals Snowpoet, Sóley, Nils Frahm, etc. Ik heb een andere lijst met artiesten zoals Nicola Cruz, Romare, en Quantic, vol toffe muziekjes met wat meer tempo. Als het echt vooruit moet gaan, heb ik een lijst met psytrance en techno. Maar mijn all time favorite is en blijft Jon Bellion, maakt niet uit wat de situatie is!

Wat is het project waar je tot nu toe het liefst aan gewerkt hebt?

De aftermovies van Land of Love! Muziek kunnen combineren met film, ideaal!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store