De 20 van 2021: Celina Vleugels

Andyra Luthfie Sugiana
Apr 29 · 7 min read

Ze kreeg de smaak te pakken toen ze als experiment haar eerste patchwork maakte. Celina besliste om na het behalen van een master in schilderkunst, ook nog voor eentje in textieldesign te gaan. Deze beide media werden samen verenigd met mixed media collages waarin herinneringen en het verleden de basis vormen als resultaat.

Meet Celina Vleugels uit ‘De 20 van 2021’!

Hoe zou je je stijl omschrijven?

Ik zou mijn stijl omschrijven als gevoelig, kleurrijk en intuïtief. Mijn werk ontstaat als een samenspel van verschillende technieken en media gaande van verf, draad, geborduurde elementen, vilt en verschillende soorten stoffen die worden verwerkt tot een grote collage van momentopnames van herinneringen.

‘How can I become You’

In 2019 heb ik voor het eerst gewerkt rond het verlies van mijn mama en werd mijn masterproject “How can I become You” een ode aan haar. Thema’s als verlies, herinneringen en het verleden vormen sindsdien de rode draad in mijn werk. De zwaarte in contrast met het lichte is iets waar ik graag mee speel in mijn werk. Het maakproces vormt voor mij een troost, en waarin ik mijn emoties kan verwerken.

Hoe ben je er aan begonnen?

Van kinds af aan zat ik vaak in mijn eigen wereld te dromen en hield ik veel schetsboeken bij. Ik wilde altijd graag modeontwerpster worden, en tekende al mijn silhouetten uit, die ik zou willen creëren.

Omdat mijn ouders in de modesector werkten, hadden ze het me afgeraden om mode te gaan studeren, maar toch bleef het kriebelen om iets creatiefs te doen. Vanaf mijn derde middelbaar ging ik dan naar Sint-Lucas Antwerpen waar ik een heel inspirerende leerkracht had namelijk: Faryda Moumouh.

Ik kon altijd bij haar terecht en we vonden troost bij elkaar omdat ze zelf haar vader had verloren op jonge leeftijd. Zij was de eerste docent die in mijn artistiek potentieel geloofde en mij hierin aanmoedigde. Vanaf dan ben ik open gebloeid en is de zin om te blijven creëren en experimenteren alleen maar groter geworden.

Mijn fascinatie voor stilleven en textiel zat er altijd al in. In mijn derde jaar schilderkunst ben ik beginnen experimenteren met andere materialen en maakte ik mijn eerste patchwork (wat nog steeds mijn favoriete werk is na drie jaar).

‘Temple of childhood memories’

Hoe begin je aan een nieuw project? En wat is het doel?

Vroeger vertrok ik vaak vanuit foto’s, en nu meer vanuit een ingeving of moment. Als er een idee in mijn hoofd ontstaat, schrijf ik dat meteen op. Die notities vormen dan de basis bij de uitwerking van een groter concept. Doorheen het maakproces kan er nog veel veranderen. Zo hebben kleur, medium en bepaalde stoffen hun invloed op de opbouw.

Voor mij is het belangrijk dat herinneringen, verhalen en momenten tot leven komen of een nieuw verhaal vormen. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Wanneer mijn werk mensen vanuit hun perspectief doen denken over hun eigen herinneringen, dan voel ik dat ik in mijn opzet geslaagd ben.

Wie of wat is je go-to voor inspiratie?

Ik haal eigenlijk het meeste van mijn inspiratie uit mijn eigen leven en herinneringen, het verleden en mijn emoties. Deze vormen de basis van mijn werk. Maar ik vind ook inspiratie in kindertekeningen of tijdens het herwerken van schetsen en foto’s.

Daarnaast zijn er mijn dagelijkse go-to kunstenaars waaronder Louise Bourgeois en Henri Matisse die wekelijks de revue passeren. Ook de Asafo Vlaggen vormen voor mij een grote inspiratiebron als het op patchworks en appliqueren aankomt. De speelse en naïeve stijl die ze in hun kleurrijke vlaggen verwerken fascineren me erg.

Patchwork voor HVISK

Aan welke projecten werk je momenteel?

Voor het handtassenmerk HVISK maakte ik een patchwork geïnspireerd op hun lentecollectie. Om binnen een bepaald idee te werken voor iemand en het autonome achterwege te laten was een nieuwe uitdaging, maar voelde aan als een vrijheid. Ik was aangenaam verrast hoeveel deugd het me deed om uit mijn comfortzone te komen.

Daarnaast werk ik ook aan mijn masterproject in textieldesign: Een nieuwe reeks patchworks bestaande uit verhuisdoeken. De structuur en de tactiliteit van samengeperste restgarens vormt de basis hiervan. Ook het inhoudelijke aspect wordt hierdoor versterkt, namelijk het idee van “waar hoor ik thuis”, het steeds kunnen opvouwen en verder verhuizen, naar plekken en/of mensen die als thuiskomen aanvoelen. Ook het grote vraagteken van hoe en wat nu als ik binnenkort afstudeer, zit hier in.

Wat is je favoriete project waar je tot nu toe aan hebt gewerkt?

Mijn deelname aan het evenement Nightwatch naast 14 andere jonge getalenteerde kunstenaars. Het was een superfijne ervaring en uitdaging, waarbij we het Fotomuseum een heel weekend lang mochten overnemen en innemen met onze eigen invulling. Ik vertrok vanuit een herinnering en maakte een patchwork waarin een strandtafereel de basis vormde. Voor de openingsavond had ik een installatie gemaakt waarin twee strandstoelen, een parasol en de nodige papieren bloemen het plaatje versterkten. Ik wilde een wereld creëren waarin de toeschouwer zich kon onderdompelen in mijn herinneringen. Dit was de eerste keer dat ik echt een decor had gebouwd waarin de bezoekers mijn patchwork mochten bewandelen zonder schoenen.

Nightwatch: ‘Memories 2001–2008.’

Wat is de grootste uitdaging die je al bent tegengekomen?

In 2019 schreef ik me in voor de Open Call van de Antwerp Artistic Awards. Van die grote dingen die veel impact kunnen hebben, doe ik meestal impulsief. Zoiets moet ik dan ook meteen doen anders durf ik het niet meer. Ik stuurde wat beelden in en geraakte in de eerste selectieronde. Daarna werd er een tentoonstelling georganiseerd en won ik de hoofdprijs, wat ik totaal niet verwachtte.

Elke keer ontstaan er nieuwe uitdagingen en obstakels, dingen die je voor het eerst doet en daar iets uit leert. Het mooie aan deze uitdagingen is dat ze elke keer opnieuw eng en nieuw zijn. Als ik terugkijk naar bepaalde projecten die ik eng vond, zoals het voorbereiden en regelen van mijn eerste echte tentoonstelling, werkt het nu al natuurlijker en meer vanzelfsprekend.

Welk effect heeft deze pandemie gehad op jou?

De pandemie heeft me rustiger gemaakt. Ik ben een piekeraar en ik heb veel ruimte nodig om na te denken omdat mijn medium erg traag is. Ik gun mezelf nu meer rust, waardoor ik meer tijd heb om beslissingen te maken. Als ik nu beslissingen maak, zijn die meer doordacht dan voordien.

Foto door Charlotte Verbiest

De eerste lockdown die startte in maart kwam op het juiste moment. Het deed me doen stilstaan bij mijn werk en het maakproces. Het deed me ook deugd om op mijn eigen tempo ongestoord door te werken en het zorgde ervoor dat ik op een andere manier creatief ging omgaan met de dingen. Ik heb mezelf leren vilten, wat een zeer arbeidsintensieve handeling is. Zo heb ik maanden aan een stuk schilderijtjes geproduceerd en het vilten mij eigen gemaakt.

Wat is je ultieme ambitie?

Ik ben iemand die altijd verwonderd is en in veel geïnteresseerd is. Verschillende richtingen binnen het creatieve veld vind ik interessant en mijn ambities reiken ver uit elkaar. Gaande van samenwerken met een grote modedesigner, tot een kledinglijn uitbrengen met mijn eigen stoffen, kunnen leven van het maken van kunst, iets met muziek willen doen, …

Ik ben een dromer en hoop voornamelijk dat er fijne verrassingen mijn pad zullen kruisen en ik deze met beide handen kan grijpen. Zo kan ik elke keer opnieuw met dezelfde verwondering en enthousiasme creatief bezig blijven, experimenteren en vooral mezelf amuseren.

Foto bij KOPLOPERS in KOPvzw

Wat zou je graag vertellen aan de persoon die 3 jaar geleden met haar eerste patchwork is begonnen?

Ik zou zeker en vast vertellen dat dromen en geloven in jezelf heel belangrijk zijn. Ik had zelf nooit gedacht dat ik al zo snel het pad zou bewandelen waar ik vroeger als kind naar verlangde. Als de goesting en het enthousiasme om te maken blijft, komt alles wel op zijn pootjes terecht! Blijven dromen, verwonderd zijn, en uit je comfortzone durven komen” lijkt me een goede slogan om naar te leven.

Wil je weten waar Celina nu aan werkt?

Volg haar op Instagram!

Benieuwd naar de andere makers in de reeks ‘De 20 van 2021’? Je vindt ze allemaal hier!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store