De 20 van 2021: Hélène Jacobs

Andyra Luthfie Sugiana
Apr 22 · 7 min read

Een Brussels based illustrator, die een beetje alles doet wat met tekenen te maken heeft. Met een voorliefde voor dieren, natuur en een fascinatie voor tijgers waar Joe Exotic nog van kan leren. Hélène is een perfectionist en prutst eindeloos verder aan haar illustraties. Net zoals een tijger zijn die prachtig en stralen ze vooral power uit!

Meet Helene uit ‘De 20 van 2021’!

Hoe zou je je stijl/werk omschrijven?

Kleurrijk, speels, grafisch, geïnspireerd door de natuur en tijgers!

In mijn vrij werk zijn dat eerder beelden die ik onderweg tegenkom of die mij inspireren. Het gebeurt ook dat ik wakker word en opeens een beeld voor mij zie dat ik heel graag wil uitwerken. Maar dan ben ik natuurlijk met het werk voor een andere klant bezig, dus moet ik dat altijd opschuiven. Wanneer ik eindelijk tijd gevonden heb en daar aan begin, kan ik me daar echt in verliezen.

Ik had het altijd al voor grote katten. Toen ik klein was waren mijn spreekbeurten op school altijd over luipaarden, enz. Het is een mooi en krachtig dier dat veel power uitstraalt. Ik heb geen idee waar die fascinatie vandaan komt, die is altijd al aanwezig geweest.

Wie of wat is je go-to voor inspiratie?

Dat gaat heel ruim, van films tot boeken, musea, gesprekken met mensen,… Inspiratie zit overal. Reizen is voor mij ook een grote inspiratiebron. Ik probeer dan alles wat ik daar zie op te slaan in mijn geheugen. De Aziatische culturen, waar draken en tijgers in de cultuur zitten kunnen mij zeer bekoren. Ik vind het zeer inspirerend hoe ze die dieren afbeelden en abstraheren. Ik hou van enorm folklore en Mexico is voorlopig mijn topfavoriet. Zoveel kleuren en zoveel beelden,… het is echte een visuele bom!

Daarnaast heeft het sociaal leven ook zijn invloed. In het samen ontspannen, eten en feesten vind ik de nodige energie om te kunnen werken aan die projecten.

Hoe ben je in deze wereld beland?

Ik teken en knutsel al van sinds ik een potlood kon vasthouden. Je kan dus wel zeggen dat ik altijd al bezig was met creëren. Het was veruit de enige hobby waar ik volledig mezelf in kon zijn en mezelf helemaal in kon verliezen. Het was dan ook geen verrassing toen ik uiteindelijk grafisch ontwerp ging studeren aan Sint-Lukas Brussel (een leuke school met goede vol-au-vent in de kantine). Ik heb er nochtans lang tegen gevochten, omdat ik ervan uit ging dat een kunstopleiding het mij moeilijker zou maken naar de toekomst toe. Dat bleek achteraf nog waar te zijn ook, maar ik heb absoluut geen spijt! In een andere richting was ik waarschijnlijk doodongelukkig geweest.

Wat is de grootste uitdaging die je al bent tegengekomen?

Covid. Los daarvan geloof ik dat de grootste uitdaging voor mij vooral gaat om mijn plaats te vinden in deze maatschappij. Zowel op professioneel als privé vlak. Een juiste balans vinden tussen mijn passie en mijn werk. Voor mij persoonlijk ervaar ik dat vaak als een struggle, en in een ideale wereld zou ik graag puur voor mezelf willen tekenen. Maar als ik daar mijn brood mee wil verdienen moet ik heel veel andere dingen doen. Als zelfstandige komt er veel bij kijken en bij mij valt dat echt wel tegen. Mensen snappen soms niet dat een illustratie niet rap rap gemaakt wordt, daar kruipt veel tijd in.

Welk effect heeft deze pandemie gehad op jouw workflow?

In het begin vond ik het eigenlijk best leuk. Ik kwam net terug van vakantie, helemaal uitgerust en boordevol inspiratie. Stiekem vond ik het leuk dat al het werk hier even stil lag en er eindelijk tijd was om aan persoonlijke projecten te werken. Geen FOMO en geen afleiding dus ideaal om te schilderen en de dagen vlogen voorbij. De tweede lockdown heb ik heel anders ervaren: naast eten, werken en slapen schoot er weinig over om ergens positieve energie uit te halen. Het leek wel of de fun uit alles weggezogen was. Ik heb serieuze pieken en dalen gehad, heel slecht geslapen, me volledig uitgeblust gevoeld, … en ben tot het inzicht gekomen dat het tijd is voor verandering. Ik wil nu even stoppen met te werken als zelfstandige en even tot rust komen.

Zo ben ik nu een vaste job aan het zoeken. Een job waarin ik terug kan focussen op de kern van de zaak, waar ik mijn energie uit haal: het creatieve aspect.. Als zelfstandige ben ik meer bezig met mailtjes sturen, boekhouding, offertes, facturen, overleggen,… Kortom een hele hoop dingen die echt energie vreten. Dit wil niet zeggen dat het onmogelijk is om als zelfstandige te werken. Voor mij persoonlijk bleef er te weinig tijd over voor het creatieve proces en in mijn vrije tijd vind ik vaak de energie niet meer om persoonlijk werk te maken. Maar puur als illustrator is het ook niet zo gemakkelijk om ergens in dienst aan de slag te gaan.

Project in samenwerking met OpenVRT

Wat is je meest favoriete project waar je tot nu toe aan hebt gewerkt?

Ik heb wel al veel leuke dingen mogen doen. Eigenlijk beleef ik het meeste plezier aan persoonlijk werk. Dat zijn de beelden die er het meest spontaan uitkomen, de beelden die ik maak omdat ik voel dat ik ze wil maken. De leukste projecten zijn die waar klanten me vrij laten en me mijn ding laten doen. Ik hou er niet van wanneer ik teveel in een richting gepusht wordt. Enkele voorbeelden zijn Kriket, OpenVRT, de prints voor Hanne Vandersteen, de T-shirts voor WWF, …

Wanneer ben je tevreden over je werk?

Wanneer ik er plezier aan beleefd heb, me er volledig in kon verliezen en trouw aan mezelf ben kunnen blijven. Ik ben ook een perfectionist en kan eindeloos aan de details prutsen. Het zit wel zo, Ik vind het altijd moeilijker om iets voor klanten af te ronden dan voor mezelf. Bij persoonlijke projecten gebeurt dat intuïtiever en is het makkelijker om ‘het is klaar’ te zeggen.

Aan welke projecten werk je momenteel?

Sollicitatiebrieven :p Een nieuwe T-shirt voor 60 jaar WWF. Deze maand worden er net enkele afgewerkte projecten gelauncht zoals de collab met Kriketen die met Hanne Vandersteen. Het is altijd heel leuk om zo’n afgerond project dan uiteindelijk gelanceerd te zien worden. Verder werk ik ook aan prints voor een kleine expo in juni.

Foto links en in het midden samenwerking met Hanne Vandersteen / Foto rechts samenwerking met Kriket

Hoe ziet de nabije toekomst er voor jou momenteel uit?

Spannend! Ik ben klaar voor een nieuw avontuur en hoop op meer tijd/vrijheid om aan mijn eigen projecten te kunnen werken. Ik denk eraan om misschien wat bij te leren over hoe ik beelden kan laten bewegen, ik ben nogal in de ban van GIFjes de laatste tijd.

Tekenen en schilderen met gouache en de iPad zijn nieuwe skills en ik hoop er in de toekomst een paar aan toe te voegen zoals: tapijten knopen, tatoeëren, werken met keramiek en nog zo veel andere dingen waar ik meer over willen wil leren.

Wat is je ultieme ambitie?

Hmmmm, dat is ook een moeilijke, omdat er zoveel dingen zijn die ik graag zou willen doen. Een collab met Adidas of H&M?

Ik hou heel erg van prints. Felle kleuren en prints hebben een enorme aantrekkingskracht op mij. In de winkel word ik er als het ware naartoe gezogen. Ik zou het wel echt de max vinden om mijn eigen spullen in de winkel tegen te komen. Of nog beter, mijn prints op mensen hun kledij of in hun interieur tegenkomen.

‘So excited’

Met al de kennis die je hebt verwerft, wat zou je graag willen vertellen aan je vroegere ik die toen aan dit avontuur is begonnen?

Hmmmm… Go get ’em tiger, ofzo? Mezelf eraan herinneren dat ik niet bang hoef te zijn en echt wel op mijn gut feeling mag vertrouwen. Dat zou ik vandaag ook nog steeds kunnen gebruiken, want die angsten en twijfels zijn nog elke dag aanwezig.

En als ik creatief bezig ben en dingen kan maken, dan ben ik echt gelukkig.

Wil je weten waar Hélène nu aan werkt?

Volg haar op Instagram!

Benieuwd naar de andere makers in de reeks ‘De 20 van 2021’? Je vindt ze allemaal hier!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store