De 20 van 2021: Joni Van Swalm

kim-ling nicolai
May 6 · 7 min read

Wie Joni Van Swalm zegt, zegt digitale verhalen, flitsende videomontages en een grote ‘alles is mogelijk’-factor. Als oprichter van Studio JAS, a digital content studio, streeft hij er naar om echt iets anders te doen met storytelling dan de traditionele manieren zoals cinema, tv of boeken.

Meet Joni Van Swalm uit ‘De 20 van 2021’!

Hoe zou je je werk omschrijven?

Als eigenaar van Studio JAS, a digital content studio, streef ik er naar om echt iets anders te doen met storytelling dan de traditionele manieren zoals cinema, tv of boeken. Op termijn wil ik nog verder gaan en echt een internet studio uitbouwen voor het wereldwijde web. Ik noem het een internet studio omdat we mikken op een hybride vorm van motion graphic design, een vlog, GIF’s, podcast, … Mix al die vormen door elkaar en je krijgt een Studio JAS-verhaal.

Hoe ben je in deze wereld beland?

Op mijn veertiende kocht ik een camera om Hollywoodfilms op de Antwerpse Linkeroever, de plek waar ik opgroeide, te maken. Onder het motto ‘al doende leert men’ experimenteerde ik met licht, montage en geluid. En dat is na zoveel jaar nog steeds niet veranderd. De mogelijkheid om te experimenteren en zoeken naar andere manieren om verhalen te vertellen is voor mij echt de reden waarom ik dit vak zo graag doe.

Ik studeerde filmregie aan het RITCS in Brussel, en Media en Entertainment Business aan Thomas More in Mechelen. Tijdens mijn studie startte ik als student-ondernemer Studio JAS op. Ik wist al heel vroeg dat ik zelf een productiehuis wilde opstartte. Alleen was ik nog op zoek naar mijn richting: wat voor soort productiehuis wil ik starten? Hoe moet dat vorm krijgen?

Dus besloot ik om eerst ervaring op te doen, in eerste instantie als stagiaire en later als freelancer bij DPG Media en VRT. Niet op de traditionele tv-redacties, maar altijd bij de online redacties. Hier maakte ik voornamelijk video’s voor de sociale mediakanalen, een speeltuin waar veel kon en mocht.

Zo zat ik bij DPG Media mee in het clubje ‘Superclub’, een intern productiehuis waarmee we online video’s mochten ontwikkelen voor Qmusic, Q2, VTM Nieuws,… . Het was een soort van experiment waarbij we de vrijheid kregen om veel formats te bedenken die we snel konden uitwerken. Hier heb ik mijn montagestijl echt mogen ontdekken. Ik heb lang gedacht dat ik niet kon monteren, omdat de snelheid van mijn montages vaak te hoog lag. Maar dan ontdekte ik dat die snelheid eigenlijk een stijl op zich is die goed past bij een internetpubliek. Daar kijken we toch helemaal anders naar video’s dan vroeger. Het moet allemaal niet zo afgelikt zijn en er mag best wel wat vaart inzitten. Maar je moet natuurlijk nog altijd je verhaal kunnen vertellen. En die balans blijft altijd een zoektocht.

Wie of wat is je go-to voor inspiratie?

Tim Hofman is voor mij de meest gedurfde online videomaker op dit moment. #boos is, naar mijn mening, gewoon het beste wat je momenteel online kan vinden. Het zit zo simpel in elkaar, maar is zo goed gemaakt!

Pablo Rochat en Kevin Perry slaan voor mij dan weer de nagel op de kop wat snackable content betreft. Zij kunnen met een simpel idee soms een heel verhaal vertellen in slechts 10 seconden. Het zijn echt digitale kunstenaars.

Als ondernemer inspireert de visie van de oprichter van Giphy mij. In een keynote op SXSW uit 2018 deelde hij zeer klaar en duidelijk zijn visie over internet content (illustraties, video’s, podcasts, etc). Een visie die ik deel. Deze keynote is echt een must-see voor iedereen die wil weten waar het naartoe zal gaan met al die TikTok’s en GIF’s.

Aan welke projecten werk je momenteel?

‘Lam Gods Gezocht’, een interactieve documentaire voor Instagram waarin we op zoek gaan naar het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters. Dat paneel is ondertussen al meer dan 80 jaar verdwenen. Ik kende het verhaal van de grootste Belgische kunstroof vroeger niet helemaal, maar door er een jaar intensief mee bezig te zijn, ben ik tot de conclusie gekomen dat dit de DaVinci Code van Vlaanderen is!

Want als het allemaal waar is wat we hebben onderzocht. Dan denk ik dat we als klein België over een paar jaar wel eens wereldnieuws zouden kunnen maken. Maar ik verklap niks 😉!

Wat is de grootste uitdaging die je al bent tegengekomen?

Zonder meer ‘Lam Gods Gezocht’, een interactieve documentaire over de grootste Belgische kunstroof via Instagram Stories. Het uitgangspunt voor dit project was ‘Hoe kunnen we een documentaire maken op Instagram dat niet kan uitgezonden worden op televisie?’

Ik wou echt iets maken dat anders was dan we al kende. Je kan het mysterie van het gestolen paneel van de Rechtvaardige Rechters op zoveel verschillende manieren vertellen, maar een onderzoeksdossier ter grootte van een volledige kamer vertalen naar video’s van 15 seconden…dat is een uitdaging. En zolang ‘Lam Gods Gezocht’ niet online staat, kunnen we niet weten of het werkt of niet. Er zijn ook weinig voorbeelden waarop we kunnen terugvallen.

Maar ik denk dat we er redelijk goed in geslaagd zijn om die vertaling te maken. We zullen zien hoe de volgers zullen reageren!

Wat is je favoriete project waar je tot nu toe aan hebt gewerkt?

‘Hastro De Dromenmaker’! Dat is een kinderproject dat we met Studio JAS bedacht hebben, en waar tot op vandaag eigenlijk nog heel weinig mee is gebeurd. We hebben veel verhalen uitgeschreven, een figuurtje ontworpen, muziek opgenomen,…. Maar het is moeilijk om het verkocht te krijgen aan een mediapartner. Weinigen durven nog echt te investeren in een nieuw kinderfiguur, of dat is mijn ervaring toch. Ik ben nu dus nog aan het uitzoeken hoe ik dit zelf zou kunnen doen. Want de mogelijkheden zijn er wel, alleen moet ik de juiste opportuniteit tegenkomen.

Welk effect heeft de pandemie gehad op jouw workflow?

Geen. Ik voel weinig van de pandemie. Ik werkte altijd al vanachter de laptop en dat is het voorbije jaar niet anders geweest. Alleen ben ik nog meer gaan inzetten op remote video production. Ik geloof dat het een blijver zal zijn voor bepaalde formats die online worden verspreid. Het geeft de mogelijkheid om snel een boodschap de wereld in te sturen en je kan met motion graphic design alles wat visueler maken zonder dat het een goedkope explainer video wordt.

En eigenlijk vond ik die pauzeknop enorm aangenaam. Ik kon rustig doorwerken zonder al te veel te moeten verplaatsen naar klanten. Het grote nadeel is natuurlijk het teamwerk. Ik vind het wel fijner om te werken met mensen rondom mij, al is het maar om even te checken of een montage goed zit. Nu is dat heel wat WeTransfer, WhatsApp en e-mail gedoe door elkaar, waar je anders op 5 minuten wel uit bent. Maar goed, dat is maar een futiliteit.

Foto: Arnout Bracke

Wat is je ultieme ambitie?

Ik hoop in 2021 nog een app te lanceren waarmee je heel gemakkelijk een digitaal verhaal in video-vorm kan vertellen aan de hand van vooraf ontworpen sjablonen. Bekijk het als de Canva voor video meets TikTok meets Giphy. Je filmt met je smartphone enkele beelden en binnen enkele minuten staat je verhaal, gemonteerd in Studio JAS-stijl, online.

En ik zou mij ook nog willen verdiepen in virtual production. De mogelijkheden hiermee zijn enorm als je kijkt wat er technologisch allemaal kan. Het is een totaal andere manier van verhalen maken, waarin je een totaal andere manier van produceren gebruikt.

Met al de kennis die je nu heb verworven, wat zou je graag willen vertellen aan je vroegere zelf die zoveel jaren geleden aan dit avontuur is begonnen?

Wees geduldig en heb vertrouwen in jezelf! Het komt altijd wel weer goed.

Wil je weten waar Joni nu aan werkt?

Je kan het werk van Studio JAS op Instagram bekijken. Ben je benieuwd naar ‘Lam Gods Gezocht’? Volg hier de zoektocht naar het paneel van de Rechtvaardige Rechters!

Benieuwd naar de andere makers in de reeks ‘De 20 van 2021’? Je vindt ze allemaal hier!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store