De eerste sprekers voor #5JAAR OpenVRT zijn bekend — Volstok, Creative Lab, Geekster, en Andreas Refsgaard.

Camille Pollie
Nov 8, 2018 · 4 min read

Tickets voor #5JAAR OpenVRT in Vooruit in Gent op zaterdag 8.12.2018 zijn nu verkrijgbaar.

OpenVRT blaast dit najaar 5 kaarsjes uit en dat gaan we vieren, samen met jou! Op zaterdag 8.12.2018 zetten we een hele namiddag (van 11u00 tot 18u00) de deuren van Vooruit in Gent voor je open. Je mag een door ons gecureerde dag verwachten vol workshops, inspirerende sprekers en speeddates waar je de mensen achter de merken van de VRT kunt leren kennen. We zijn blij dat we de eerste sprekers voor #5JAAR OpenVRT met je kunnen delen, dus vergeet je ticket niet te reserveren.

Wouter Sel is mede-oprichter en Creative Director van Volstok. Bedenker van creatieve audiovisuele producties, animator van stotterende dolfijnen. Volstok is de animatiestudio die voor creatieve meerwaarde staat. Ontstaan uit passie voor animatie, steeds voortgestuwd door character en verhaal. Met veel branie, goesting en een gezonde portie nonsens dagen ze hun klanten uit om een grote stap verder te gaan.

Animatie is geen genre. Spaghetti western is een genre. Animatie is een medium dat àlle genres aankan, maar het is een moeilijk te temmen beest: elke productie is een creatie vanaf niets, een avontuur zonder duidelijke spelregels. In deze talk voelen we de oorsprong, tonen we de valkuilen en de groei van een korte animatieproductie, en gaan we dieper in op het -meestal onzichtbare- productieproces en hoe je creatief kan blijven groeien als maker.

Lesley Demuynck werkt sinds 2001 voor de VRT, hoofdzakelijk in digitaal. Tot 2012 was hij eerst online redacteur en dan eindredacteur voor Sporza. Na een periode in de eerste lichting van VRT Start-up, waar hij mee aan de wieg stond van Sambal, Ninjanieuws en (jawel) OpenVRT, stampte hij in 2014 het Creative Lab uit de grond.

Lesley komt het Creative Lab voorstellen, een groep digitale experts en creatieve geesten die de VRT en al haar merken bijstaat om digitaal sterker te staan. Het Lab kun je beschouwen als een in-house creative agency dat de VRT adviseert en inspireert, maar ook experimenteert en opportuniteiten op de agenda zet. Hoe werkt Creative Lab en hoe krijgt het een groot bedrijf als de VRT in beweging?

Davy Delbeke is een interactive designer die een dubbelleven leidt met als doel om jongeren wegwijs te maken in de gigantische wereld van popcultuur en media. Gedoopt onder de functie “Kapitein” stuurt hij het Geekster-schip, een online magazine met een focus op toegankelijkheid, ontwerp en het breken van stereotypes.

Iets meer dan 5 jaar geleden zette hij zijn eerste stappen in het bloggen. Wat begon als een klein passieproject groeide uit naar een volwaardige VZW voor jongeren rond popcultuur en media met een team van 20+ vrijwilligers over heel Vlaanderen (samen met enkele verdwaalde Noorderburen). Ontdek hoe het allemaal is begonnen, welke obstakels het Geekster moederschip onderweg tegenkwam, maar ook welke koers er gezet wordt voor de komende jaren.

Andreas Refsgaard is een interaction designer, kunstenaar en leraar uit Denemarken. Hij studeerde in 2015 af aan het Copenhagen Institute of Interaction Design (CIID) en twee jaar later startte hij samen met Lasse Korsgaard Støj op, een creative coding company. Andreas is de bedenker van Eye Conductor, een interface waarmee mensen muziek kunnen maken door enkel hun ogen en gezichtsuitdrukkingen te gebruiken. Naast commerciële projecten voor klanten zoals Google Creative Labs en Carlsberg, werkt hij ook aan eigen kunstinstallaties.

Andreas komt vertellen op welke verschillende manieren machine learning een intrinsiek deel uitmaakt van zijn dagelijks (professioneel) leven als ontwerper, kunstenaar en leraar.
Hij gaat ook dieper in op hoe je ‘het creatief zijn’ kan verschuiven van ontwerper naar publiek, door het publiek in staat te stellen de controle te nemen. Leer hoe hij dankzij machine learning onverwachte verbindingen maakt tussen input en output, hoe zijn projecten tot stand kwamen en wat voor onderzoek eraan voorafging.

Tijdens het event zetten we uiteraard ook talent uit de OpenVRT community in de kijker zowel op als naast het podium. Zo ontwerpt Chrostin (Christina De Witte) de huisstijl voor het event.

Tickets voor #5JAAR OpenVRT zijn gratis, maar je moet een plaats reserveren. Binnenkort maken we meer sprekers bekend en kom je ook te weten welke workshops je zult kunnen volgen.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Camille Pollie

Written by

Communitymanager at OpenVRT. Supporting young creatives in Flanders, Belgium.

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade