Dit zijn de eerste sprekers van OpenVRT x Firma op 12 oktober!

Rebecca de Cavel
Sep 5 · 4 min read

Tickets voor OpenVRT x Firma in Brussel op zaterdag 12.10.2019 zijn hier verkrijgbaar!

Het is weer zover! Binnenkort worden de deuren van co-workingspace Firma in centrum Brussel wagenwijd voor jullie opengezet. Wij tellen de dagen al af, samen met onze charmante sprekers.

Wat kan je verwachten op 12 oktober?
Interessante talks van nog interessantere mensen, workshops en eventueel een pintje of drie achteraf. We hebben al enkele sprekers aan jullie bekend gemaakt, maar heb je het gemist? Dan hier even een kleine recap:

©Rebecca De Cavel

Simon Gryspeert is adviseur bij Flanders DC, hét aanspreekpunt voor ondernemers in de creatieve sector. Hij begeleidt ondernemers en geeft workshops over prijsbepaling, business modellen en crowdfunding. Daarnaast bouwt hij met enkele vennoten een eigen mode-startup uit.

Je prijs bepalen is een moeilijke oefening in de creatieve sector, want de waarde van creativiteit is subjectief, toch? Mag je als starter evenveel vragen als je meer ervaren collega’s? Of zelfs meer? Tijdens Simons sessie krijg je zicht op de methodes om een goede prijs te bepalen naast enkele concrete tips om zelf aan de slag te gaan. Hier hoor je hem zelf aan het woord!

©Rebecca De Cavel

Wederik De Backer maakt radiodocumentaires, hoorspelen en podcasts. Zijn producties vonden hun weg naar radiozenders in Vlaanderen, Nederland, Duitsland en de VS. Zijn Gentse audioproductie Almanak werd o.a. Best European Radio Drama op de prestigieuze Europese mediaprijs Prix Europa. Hij is ook een van de drijvende krachten achter de onafhankelijke podcast Plantrekkers. Wij gingen eens bij hem langs, met onze camera. Het filmpje zie je hier!

Maar wat als ze niet willen praten?” Interviews afnemen gaat soms gepaard met de nodige uitdagingen. Hoe praat je met iemand die alles te verliezen heeft door met jou te babbelen? Hoe maak je het eerste contact en hoe breek je het ijs? Deze talk geeft geen garantie op succes, maar wel een hoop tips, die gekneed en gebeiteld zijn in de praktijk. Verdiep je in het edele métier van het interview.

©Danny Griffioen

Danny Griffioen is een art-photographer-turned-director uit Amsterdam. Lichte neigingen tot pyromanie, beeldende kunst esthetiek en gritty realisme zijn enkele van zijn favoriete ingrediënten. Tot zijn laatste werk behoren videoclips van Faberyayo, Kenny B en Sofie Winterson en hij werkte voor merken als Tommy Hilfiger, MindSpace en Zoe Karssen.

Tijdens zijn presentatie zal Danny het gesprek beginnen over zijn onzekerheden als kunstfotograaf en filmmaker. Zelfkritiek, inspiratie (of het ontbreken daarvan), uniek zijn, en uniek proberen te zijn. Is alles echt al een keer gedaan? Welke fases ga je door als mens en hoe reflecteren die fases terug op je werk? Wat maakt je gelukkig als kunstenaar?

Karen van de Kraats en Thomas Schrijer zijn ontwerpers in de WeTransfer Studio. Thomas werkt als Art Director en was lead designer bij het opzetten van WePresent. Momenteel werkt hij aan de re-branding van WeTransfer. Als Senior Designer bij WeTransfer’s creative studio werkte Karen aan het design van het content platform WePresent. Ze ontwerpt content en marketing projecten om ervoor te zorgen dat ze de kwaliteit van het werk van o.a. Björk, King Krule and Nelson Mandela weerspiegelen.

Toen WeTransfer de storytelling site WePresent in 2018 lanceerde, wilden ze het anders aanpakken dan anderen. Ze wilden niet alleen verhalen belichten, maar ook de manier waarop ze dit presenteren. Content en design kwamen samen vanaf het eerste moment. Karen vertelt over dit proces. Terwijl Thomas vertelt waar WeTransfer vandaan komt en waar ze vandaag staan. Want WeTransfer doet nog veel meer dan bestanden versturen.

©Rebecca De Cavel

Davy Denduyver is freelance grafisch vormgever en art-director met zijn eigen kledinglijn. Samen met Daniil Lavrovski starte hij Studio Dada, waar fotografie en design elkaar ontmoeten. Een standaard week voor Davy is het bedenken van concepten: een nieuwe huisstijl van een restaurant, een concept voor een fashion fotograaf of een nieuwe online campagne. Davy is iemand met veel visuele ideeën die hij uitvoert van A tot Z. Hij legt het ook allemaal zelf uit met een heerlijk Brugs accent, en dat zie je hier.

In zijn talk wil hij vooral de leegte tussen analoog en digitaal bespreken. Aan de hand van voorbeelden uit zowel zijn eigen portfolio als dat van anderen, bespreekt hij zijn eigen werkwijze en hoe verschillende media elkaar kunnen versterken. “Neem niet altijd de meest voor-de-hand-liggende optie”.

Hou onze Facebook en Instagram in de gaten om de volgende sprekers zeker niet te missen!

OpenVRT x Firma op 12.20.2019, jij komt toch ook?
Reserveer hier je ticket!

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Rebecca de Cavel

Written by

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade