De nieuwste sprekers voor OpenVRT x Firma hier op een rijtje!

Rebecca de Cavel
Oct 4 · 4 min read

Tickets voor OpenVRT x Firma in Brussel op zaterdag 12.10.2019 zijn hier verkrijgbaar.

OpenVRT x Firma komt nu wel heel dichtbij maar wij geraken er niet over uitgepraat! We kunnen dan ook met trots onze nieuwste sprekers aan jullie onthullen. Om deze mooie gezichten op een podium te zien glunderen moet je ons dus komen vergezellen op zaterdag 12 oktober in co-working space Firma in Brussel. Waarover gaan ze het hebben? Je leest het hier:

©Sarah Van Looy

Jozefien Daelemans is hoofdredactrice en oprichtster van Charlie Magazine en auteur van het boek De Naakte Waarheid, body bullshit ont(k)leed. Daarnaast schrijft ze ook gastopinies voor o.a. Radio 1 en De Morgen en geeft ze regelmatig lezingen over beeldvorming en gendergelijkheid. Het is haar missie om ons zelfbeeld te verbeteren via realistische rolmodellen.

Jozefien komt over Charlie Magazine vertellen. Waarom is ze ermee gestart? Wat willen ze bereiken en wat hebben ze al bereikt? Ook gaat ze het hebben over dé nieuwe trend in de beauty- en modewereld: ‘real models’. Tegenwoordig heeft elk magazine wel een rubriek met ‘ongefotoshopte’ modellen. Maar hoe zinvol is deze trend écht? En komt hij wel altijd vanuit de juiste plek? Een gewaagde stelling, zeker uit de mond van hoofdredactrice van Charlie.

©Rebecca De Cavel

Matthijs Van Mierlo is digital creative bij het Creative Lab van VRT. Hij bedenkt, schrijft en maakt digitale formats voor de online kanalen van de VRT-netten. De voorbije jaren stond Matthijs mee aan de wieg van YouTube-reeksen als Sporza Dox, Iedereen Klassiek voor Klara en VRT NLS voor VRT NWS.

Explainers’ zijn een ding op YouTube. Kanalen als Vox, The Nerdwriter en OverSimplified bereiken een miljoenenpubliek met hun minidocumentaires, maar hoe doen ze dat? In deze sessie ontdek je met enkele praktijkcases hoe explainers werken, hoe Creative Lab ze maakt en wat ze daaruit leerden.

Isabeau Reynvoet is freelancer travel & lifestyle journaliste en beheert haar eigen reisplatform Guided. Als copywriter ging ze aan de slag bij verschillende magazines zoals BOSSY Magazine en startte op jonge leeftijd haar eigen communicatie bureau ‘Oh My Media’.

Tijdens haar talk neemt ze je mee doorheen haar eerste jaar als freelance-creative. Ze loodst je langs de kleine en grote overwinningen, de slapeloze nachten en alles wat ze daaruit kon leren. Verwacht je aan een reeks handige tips — van boekhouding tot personal branding -, een persoonlijk verhaal met een stevige portie eerlijkheid. Dé dingen waarvan ze wou dat iemand het haar verteld had voor ze begon. Want freelancen is zoveel meer dan je job doen.

Andras Vleminckx is een Belgische muziekproducer en composer die o.a. muziek geproduceerd heeft voor Taio Cruz, Kat Deluna, Blanche, etc.
Brent Dielen is een grafisch ontwerper en illustrator. Daarnaast is hij ook singer-songwriter. Samen hebben de twee onlangs een muziekproject gestart: ‘Promis3'.

Hun talk gaat over hoe ze met Promis3 niet alleen de muziek maar ook alle aspecten errond zelf in handen te nemen door hun creatieve krachten te bundelen: artwork, muziekvideo’s, productie, uitbrengen in eigen beheer,… Ze willen zoveel mogelijk artistieke vrijheid verzekeren. Hiermee willen ze aantonen dat het als artiest wél mogelijk is om alles zelf te ondernemen en niet af te hangen van een platenlabel.

Als laatste hebben we Aisha Madu, animatie regisseur en gefascineerd door ongemak. Samen met de VPRO maakte ze twee seizoenen van de webserie Schroom: Een serie waarin mensen hun meest gênante moment delen. Momenteel is ze bezig met het ontwikkelen van een korte animatiefilm genaamd House of Broken Hearts.

Als maker schakel je vaak tussen heel verschillende projecten, die allemaal weer een andere denkwijze nodig hebben. Deze talk gaat over het laveren tussen je commercieel aantrekkelijk maken en toch kunstzinnig te blijven. Ze komt vertellen over Schroom en haar nieuw project, wat de verschillen zijn en wat ze uit haar ervaring bij VPRO leerde.

Binnenkort introduceren we onze laatste sprekers dus hou zeker onze Facebook en Instagram pagina in de gaten!

We zien je daar?
Tickets voor OpenVRT x Firma zijn gratis, maar je moet een plaats reserveren.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Thanks to Camille Pollie

Rebecca de Cavel

Written by

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade