Een nieuwe lading sprekers voor OpenVRT x Firma is gearriveerd!

Rebecca de Cavel
Sep 26 · 4 min read

Tickets voor OpenVRT x Firma in Brussel op zaterdag 12.10.2019 zijn hier verkrijgbaar.

12 oktober staat in het rood in je agenda aangeduid? Goed zo. Wat gaat er gebeuren? We gaan jou inspireren met talks en workshops. Wat neem je mee? Al je vrienden, een broek vol goesting en wij zorgen voor de rest. Graag delen we onze nieuwe lading sprekers met jullie.
Ready?

©Sanne Delcroix & Berten Vanderbruggen

AudioCollectief SCHIK bestaat uit drie dames: Nele Eeckhout, Siona Houthuys en Mirke Kist. SCHIK maakt audioverhalen voor thuis en op locatie. In radiodocumentaires, podcasts, sounddesign en live performances zoekt SCHIK naar de grens tussen verhaal en ervaring, de grens tussen radio en theater. Ze hebben al samenwerkingen met o.a. VPRO, de Standaard, Sporza en OpenVRT onder hun naam staan.

In samenwerking met OpenVRT, Sporza en VPRO werd de podcast ‘El Tarangu’ gerealiseerd. Tijdens hun talk komen ze, samen met Randy Vermeulen (voormalig eindredacteur bij VPRO), het proces achter dat laatste succes uit de doeken doen. Ook geven ze later op de dag een workshop. Ze bespreken met jou waaròm audio precies zo indringend werkt. Samen leggen jullie de wetten van het auditieve universum bloot en tonen ze hoe je je luisteraar dicht bij jou houdt, ook al is hij blind.

©Abel Kleinblatt 2019

Indi Mouart is muziekfotograaf. Hij had een opmerkelijke start in zijn carrière toen hij in contact kwam met de Amerikaanse rapper Lil Peep die hem vervolgens onder zijn vleugels nam. Sindsdien werkte hij met een resem artiesten zoals Billie Eilish, Denzel Curry en CityMorgue. Zijn portfolio bevatten ook beelden van artiesten waaronder Frank Ocean, Travi$ Scott en A$AP Rocky. Hier vind je hem zelf aan het woord!

Indi zal zijn persoonlijk verhaal vertellen. Op negentienjarige leeftijd schoot hij als een raket omhoog, de fotografie wereld in. Hij reisde naar LA om zijn stoutste dromen waar te maken, nam financiële risico’s en bleef altijd kritisch over zijn eigen werk. Hij gaat het hebben over zijn snelle groei naar de top, maar ook over zijn tegenslagen. Niet alles gaat altijd van een leien dakje en we kunnen leren van elkaars fouten en successen.

Studio Mals bestaat uit Martin van der Molen en Silas Nout. Ze zijn een creative studio in Rotterdam waar vakmanschap van de bovenste plank en speelse animatie samenkomen. Studio Mals creëert beelden en video’s die zeer tactiel zijn, zowel als handgemaakt en eye-catching . Het eindresultaat is altijd kleurrijk en slim gevonden. Ze werkten voor klanten als Lipton Icetea, Hema, Bloomon en Dr. Oetker.

Vaak zien we enkel een perfect afgewerkt plaatje als eindresultaat. Maar achter elke creatieve uitkomst zit een heel proces. Studio Mals is altijd heel transparant over hun manier van werken en dat maakt hun eindproduct dubbel zo impressionant. We nemen een kijkje achter de schermen waar hun unieke set-opbouw en slimme oplossingen tot stand komen. Want niet alles moét digitaal gebeuren, toch?

Regisseur Damien Nieuborg en componist Bart Ketelaere nemen ons mee in de wondere wereld achter de schermen bij Tik Tak. Damien heeft al een lange geschiedenis binnen de VRT en werkte als redacteur/scenarist bij Woestijnvis, VTM en nu Ketnet. Bart werkte eerst als sonorisator en vervolgens als componist van ettelijke generieken, fictie projecten en netstylings. In zijn vrije tijd houdt Bart zich geregeld bezig met Arduino, 3D-printing, en dat maakt hen het perfecte duo voor de grote comeback van Tik Tak .

Tik Tak is na veertig jaar terug! Het voorbije jaar werkte een kleine ploeg aan de remake van het legendarische kinderprogramma. Met dezelfde creativiteit en hetzelfde vakmanschap en een vleugje innovatieve technieken. Damien en Bert zullen ervoor zorgen dat je nooit nog op dezelfde manier naar Tik Tak kijkt.

©Taboob

Noortje Palmers en Jasper Declercq zijn de creatieve breinen achter ‘Taboob’. Noortje is fotografe en Jasper is conceptueel creatief in de reclame-en tv-wereld. Waar gaat hun talk over gaan? Over borsten! Allé, het is te zeggen, geen borsten. Toch niet volgens Instagram.

Taboob onderzoekt op een kunstzinnige manier vanaf wanneer een borst geen borst meer is voor het algoritme van Instagram. Een uitgerokken tepel zoals de neus van Pinocchio, een broodje tet, een borst vol tepels, een confettitettie, Taboob heeft het allemaal. Ze leggen kort uit hoeveel drank ze nodig hadden om dit idee te bedenken en hoe de shootings in zijn werk gingen. Daarna tonen ze borsten. 75 borsten. Geen dank nodig.

Tickets voor OpenVRT x Firma zijn gratis, maar je kan ook een lunchpakket bestellen. Binnenkort introduceren we onze volgende sprekers dus hou zeker onze Facebook en Instagram pagina in de gaten!

OpenVRT x Firma, jij komt toch ook?
Reserveer hier je ticket.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Rebecca de Cavel

Written by

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade