Jouw nieuwe beste vriend: de voice assistant!

Kyana Smets
Jul 19 · 7 min read
Amazon alexa in Harrods Londen

“Wow, wij mensen zijn zo slim, kijk wat we allemaal ontwikkelen!”, zei een vriend van mij nadat we Alexa bewonderden in het warenhuis Harrods in Londen. Ja, inderdaad. Wij brengen technologie naar een hoger level. Cool or Creepy? Dat probeer ik zelf nog te ontdekken. Gebruiken wij onze intelligentie om steeds luier te worden? In no time zoekt Alexa jouw vluchturen, vult jouw boodschappenlijstje aan, geeft informatie over de verkeerscirculatie, speelt je favoriete nummer af, somt de planning van de dag op, zet jouw wekker en doet de lichten aan/uit. Een voice assistant lijkt misschien op een luidspreker, maar schijn bedriegt. Dit toestel heeft een breed scala aan talenten en staat volledig tot jouw dienst. Meet your new best friend: the voice assistant!

“I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it” — Bill Gates

Voice assistant

Als 20-jarige studente communicatiemanagement volg ik graag de boomende trends op communicatievlak, zoals voice search. Deze vorm van artificiële intelligentie maakt het mogelijk om gesproken zoekopdrachten uit te voeren. Ik vraag me af of we het binnenkort als normaal ervaren dat een ‘robot’ onze interesses begrijpt en onze commando’s opvolgt? Zullen we deze voice assistant ooit als een levensechte vriend beschouwen? Vriendschap is naar elkaar luisteren, elkaar helpen, elkaar begrijpen… Alles wat de voice assistant ‘blijkbaar’ ook kan. De grote vraag is dus: Wordt de voice assistant onze BFF?

“Praat Nederlands met me”
Goed nieuws! Sinds eind mei 2019 spreekt Google Assistant onze taal en is de Belgische Google Assistent verschenen. Deze kent de Vlaamse taal en geeft antwoord op de vraag: “Wie is Matteo Simoni?” Dit betekent dus dat hij op de hoogte is van de Vlaamse cultuur. Je kan ook het Belgische nieuws volgen. Wat stond er over politiek in De Standaard? Wordt het een regenachtige dag in Gent? Je Google assistent kent het antwoord! Vraag maar raak, de opties zijn ontzettend uitgebreid, maar niet eindeloos.

“Follow the leader”
Een slaafje dat onze commando’s opvolgt en zo onze levensstijl vergemakkelijkt. Klinkt heerlijk! Maar begrijpt onze nieuwe vriend ons ook altijd? Nee. Tijdens het testen van enkele commando’s werd duidelijk dat voice assistants moeite hebben met de wat langere commando’s. Dit kan je oplossen door een kortere versie te gebruiken, je voice assistant zal je al stukke beter begrijpen. Kort en bondig is de boodschap! Eerst kon de voice assistant geen twee talen tegelijk vatten. De boodschap “Ok Google, play Dura van Daddy Yankee” verstond het dus niet. Tegenwoordig kan de Google assistant wel twee talen begrijpen op voorwaarde dat ze Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans of Japans zijn. Trilingual is de voice assistant voorlopig nog niet.

Bedrijven in de ban van voice search
De voordelen van voice search zijn bedrijven niet ontgaan en spelen volop in op deze spraakgestuurde technologie. Enkele voorbeelden zijn;

· Jumbo
· Albert Heijn
· KLM
· bol.com
· Post NL
· Rabobank

Voice assistant Appie van Albert Heijn

Voice search biedt service en gemak voor de consument. Je kan een nieuwe vlucht zoeken via luchtvaartmaatschappij KLM. Voor supermarktketens Jumbo en Albert Heijn kan je met je stem producten op je boodschappenlijstje plaatsen en daarna terugvinden in de app van de supermarkt. Albert Heijn voegt er nog een extraatje aan toe. De assistant Appie van Albert Heijn stelt aanbiedingen en recepten ter beschikking. Je kan Appie aanspreken en zeggen: “Ik heb zin in iets met gehakt”, waarna je allerlei recepten met gehakt krijgt. Wat een makkie!

Bovendien heeft Albert Heijn zijn assistent voorgelegd aan blinden en slechtzienden in samenwerking met Bartiméus, een instelling die instaat voor de zorg van mensen die slechtziend of blind zijn. Blinden en slechtzienden hebben door spraaksoftware veel ervaring met spraakinteractie, wat heel nuttig is om te weten waar je op moet letten bij voice-only gesprekken. Albert Heijn heeft geleerd dat het uiterst belangrijk is om veel structuur te bieden in een gesprek, bijvoorbeeld het aantal opties dat je de gebruiker voorlegt. Je moet ook transparant zijn over wat de assistent allemaal kan. Op deze manier vermijd je teleurstellingen in het gesprek en weet de gebruiker precies wat hij aan Appie heeft.

Voice search in medische wereld

Ook in de ziekenhuiszorg blijkt een voice assistant een aanwinst te zijn. Informatie uit het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) kan door een voice assistant voorgelezen worden. Vervolgens kan de voice assistant helpen bij het opleiden van zorgverleners. Er zijn veel protocollen en stappen die zorgverleners moeten volgen bij de uitvoering van zorghandelingen. Om geen stappen over te slaan, checken zorgverleners in opleiding voortdurend de protocollen. De voice assistant kan een handje helpen door de volgende stap aan te kondigen. Zorgverleners kunnen zo meer geconcentreerd aan het werk gaan met minder tijdverlies. Binnenkort bestaat er de mogelijkheid dat de knop waarmee de patiënt de verpleegkundige oproept vervangen wordt door een voice assistant. De patiënt wordt efficiënter geholpen doordat de voice assistant de noden van de patiënt direct doorzendt naar de verpleegkundige. Met het gevolg dat de verpleegkundige efficiënter over de afdeling beweegt en niet heen en weer moet lopen. Een win-win situatie.

Voice assistant luistert altijd mee

Cool or creepy?
Naast dat het ‘cool’ is wat de voice assistant in zijn mars heeft, mag je het ook gerust ‘creepy’ noemen. Hou je van luistervinken? Wellicht niet, maar toch laat je het gebeuren door een smartspeaker in huis te halen. Ze luisteren namelijk altijd mee. Het zijn dan ook niet alleen de gesprekken die de voice assistant kan horen. Ook achtergrondgeluiden worden opgenomen, zo krijgt het apparaat inzicht op welke uren je meestal thuis bent of als je huisdieren hebt. Daarnaast onthult het ook je muzieksmaak, favoriete filmgenre en thuissituatie. Dat Google meeluistert is geen ver-van-mijn-bed-show meer. In de reportage “Yup, Google is listening to your audio too” van Tim Verheyden zagen we dat ook privé-gesprekken worden opgenomen. Je kan dus zeker stellen dat de voice assistant meer weet over jou dan je zelf denkt!

Voice search in de toekomst
“Ist woar da det dingk ein van dees os dialect geit spréke?” Die kans zit erin! Ik zou het in ieder geval fantastisch vinden mocht mijn spraakassistent mij verstaan in het dialect dat ik van mijn grootouders meekreeg van de Maaskant. Hoewel een voice assistant het nog steeds lastig vindt om commando’s in verschillende dialecten te begrijpen, zijn er voor de Engelstaligen al enkele opties, bijvoorbeeld een Australisch accent. Maar begin jij in het Schots of Iers te spreken tegen je voice assistant, zal het jou nog niet verstaan. In de toekomst kan hier verandering in komen omdat voice assistants steeds evolueren en zichzelf dingen aanleren, waar artificiële intelligentie voor staat. Voice search zal vaker toegepast worden om dienstverlening te optimaliseren. Tenminste, als je bereid bent om kennis te maken met deze opkomende vorm van technologie.

Film “Her” (2013)

Voice search volgens Kyana
Waanzin als je het mij vraagt! Wie had ooit gedacht dat technologie die we kennen vanuit films zoals “Her”, waar Theodore in aanraking komt met artificiële intelligentie, werkelijkheid werd? Ik niet!
Nu is het onze beurt!

Maar is de voice assistant wel even betrouwbaar als een vriend?
Ja, een voice assistant luistert aandachtig naar je, soms zelfs iets ‘te’ aandachtig. Ze luisteren je gesprekken af. De voice assistant is steeds binnen handbereik en vervult zo snel mogelijk jouw wensen. Maar wat als hij/zij je ineens in de steek laat omdat de batterij leeg is of de wifi-verbinding wegvalt? Een vlotte en natuurlijke babbel onder vrienden, dat is geweldig! Helaas blijft het bij de voice assistant eerder oppervlakkig, interpreteren en antwoord geven is een struikelpunt omdat het Nederlands bij voice assistants nog maar in zijn kinderschoenen staat. Als we eerlijk en goed advies nodig hebben, dan schakelen we onze vrienden in. Kan een voice assistant deze kwaliteit van een beste vriend overtreffen? Ik denk het niet. Stel, je wilt van job veranderen… Dan is de voice assistant perfect in staat om informatie te geven over de twee bedrijven in kwestie. Maar enkel je vrienden zullen weten welke job op jouw lijf geschreven is. Dus, wie volg jij? Je beste vriend of je voice assistant?

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Kyana Smets

Written by

Enthusiastic student communication management passionate about writing

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade