Image for post
Image for post

Marie Devos, Luna Cornil en Maxim De Geyter

Camille Pollie
Aug 13 · 5 min read

Bij OpenVRT zijn we steeds op zoek naar jong digitaal talent. Gewoon omdat we nieuwsgierig zijn maar ook omdat we in de toekomst misschien iets voor elkaar kunnen betekenen! Daarom hebben we een oproep aan onze jonge creatives gedaan, om hun afstudeerprojecten met ons te delen. De komende weken zullen wij een aantal talenten in de kijker zetten. Want ze verdienen het!

Soms gebeuren eindwerken ook in groep, zoals bij dit olijke trio dat aan Devine in Kortrijk studeerde.

Image for post
Image for post

Marie

Wat studeer(de) je en waarom heb je voor die richting gekozen?

Ik studeer Devine, digital design & development. Ik heb voor deze richting gekozen omdat die zowel het creative design aspect als het technische van het programmeren bevat. En deze combinatie is echt fantastisch, als designer snap je de developer en omgekeerd.

Wat inspireert je? (Instagramaccounts, YouTube channels, kunstenaars, …)

Ik ben verslaafd aan podcasts. Het is allemaal begonnen nadat ik de podcast/luisterverhaal Bob had geluisterd en sindsdien kan ik niet meer zonder. En het zijn vaak heel uiteenlopende genres maar dat vind ik net zo fascinerend. Enkele van mijn favorieten: Nerdland, Welcome to the AA, De wereld van Sofie, Winteruur, Ik Karin, De Popcast van de Week, Tajine Talks, Heimwee

Op social media, voornamelijk Instagram en TikTok, kan ik echt uren doorbrengen en inspiratie opdoen, maar er is geen account die me het meest inspireert. Ik scroll meestal gewoon en maak vaak gebruik van de bookmark-functie in Instagram. De inspiratie gaat dan van leuke illustraties, een vegan recept, mooie kleuren combinaties, grappige dierenfilmpjes tot breipatronen en moestuintips.

Heel erg uiteenlopende inspiratiebronnen dus.

Wat is de droomjob die je graag wil doen en waarom lijkt je dat zo’n toffe job?

Iets in de media. Heel vaag, maar ik vind ‘achter de schermen’ echt fascinerend, mysterieus en boeiend. Hoe radio gemaakt wordt of hoe een serie, soap of film tot stand komt bijvoorbeeld. Na de talk van Annie Atkins op Bump festival is deze fascinatie gegroeid. Annie is de graphic designer van onder andere de props in de Wes Anderson films. In haar talk ging ze dieper in op hoe iets tot stand gekomen is, met daarbij telkens het uiteindelijke resultaat in de film aan gekoppeld. Soms komt iets maar enkele seconden in beeld maar heeft het uren werk gekost om het te maken. Ook de manier waarop sommige zaken tot stand zijn gekomen is echt fascinerend. Werkelijk ALLES in de film is hand gemaakt: van handgeschreven brieven, de zegel op de enveloppe tot de inktvlekken op een brief. Ik kan het niet goed verwoorden maar er staan ook enkele video’s op YouTube waarin ze voorbeelden geeft!

Als je gaat werken binnenkort, waar kijk je dan naar uit?

Nieuwe mensen leren kennen. Een gigantisch cliché maar de afgelopen jaren heb ik echt geleerd hoe belangrijk een netwerk is. Je leert zo veel bij door met andere mensen uit verschillende disciplines samen te werken.

Vertel eens wat meer over je eindwerk en hoe het tot stand kwam.

We kregen van onze opleiding de klant Creative Lab van VRT toegewezen en we waren instant enthousiast omdat we ze al even op social media volgden. De briefing was heel vrij en dus konden we alle kanten op. Dit was zowel een zeer vrij als ook een beangstigend gevoel. Als team vulden we elkaar goed aan, maar we waren alledrie ook heel kritisch (misschien soms te kritisch) waardoor we het onszelf niet gemakkelijk maakten. Maar we zijn wel nog altijd heel erg blij en trots met het uiteindelijke resultaat.

Het eindwerk van Marie, Luna en Maxim: “Sporza Spelen”

Elevator pitch: Verkoop jezelf in 280 tekens.

Een designer met een liefde voor het visuele zowel online als offline. Multi-inzetbaar, altijd enthousiast en geïnteresseerd in van alles. Elkaar helpen is mijn levensmotto. We’re all in this together!

Maxim

Wat studeer(de) je en waarom heb je voor die richting gekozen?

Devine, oorspronkelijk begonnen met de interesse in design, vooral motion design. Uiteindelijk mijn passie gevonden voor web development.

Wat inspireert je? (Instagramaccounts, YouTube channels, kunstenaars, …)

Sommige developers inspireren mij wel, zoals Wes Bos en Scott Tolinski, en volg ik op verschillende media. Samen hebben zij ook een podcast over web development genaamd Syntax.

Wat is de droomjob die je graag wil doen en waarom lijkt je dat zo’n toffe job?

Vroeger zag ik mij altijd werken bij Pixar, door de documentaire Inside Pixar. Het lijkt een plek waar iedereen met plezier naartoe gaat en waar er een losse sfeer is. Nu maakt het voor mij niet per se uit waar ik werk, als ik mij maar kan uitleven in web development.

Als je gaat werken binnenkort, waar kijk je dan naar uit?

Ik kijk er vooral naar uit om nieuwe technologieën bij te leren.

Elevator pitch: Verkoop jezelf in 280 tekens.

Ik ben een javascript developer met een fascinatie voor alles wat digitaal is, maar met een grote affectie voor web development. Buiten de digitale wereld ben ik een fan van sport, comics, en algemene geekiness. Ook een toekomstige Jedi.

Luna

Wat studeer(de) je en waarom heb je voor die richting gekozen?

Ik studeer Devine, digital design & development! Ik heb dit gekozen omdat ik eerst handelswetenschappen deed aan UGent. Daar had ik een vak informatica waar ik een website moest maken met HTML en CSS. Ik had al snel door dat handelswetenschappen misschien toch niets voor mij was en ben toen beginnen zoeken naar een IT-richting, zo kwam ik uit op Devine! Dit was de ideale combi tussen IT en het grafische.

Wat is de droomjob die je graag wil doen en waarom lijkt je dat zo’n toffe job?

Graag zou ik bij een reclamebureau werken, omdat ik van gevarieerde opdrachten hou. En het is ook altijd fijn om aan een project te werken dat ook echt zal ontwikkeld en gepubliceerd worden.

Als je gaat werken binnenkort, waar kijk je dan naar uit?

Momenteel is het nog onduidelijk of ik ga gaan werken of nog verder ga studeren. Sowieso kijk ik naar beide uit omdat ik zo nog meer kennis en ervaring zal opdoen.

Elevator pitch: Verkoop jezelf in 280 tekens.

Hey, mijn naam is Luna en ben net afgestudeerd aan Devine. Ik zie mezelf vooral als digital designer, maar naast design heb ik ook nog steeds een grote interesse in development. Naast mijn studies ben ik ook actief in de scouts als leiding.

OpenVRT is een community voor jonge, digitale…

Camille Pollie

Written by

OpenVRT

OpenVRT

Camille Pollie

Written by

Communitymanager at OpenVRT. Supporting young creatives in Flanders, Belgium.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store