“Memeing about my generation”

Van ‘#ConfuseAMillennial’ tot ‘OK, Boomer’ — conflict tussen jong en oud op het internet.

Frederik Van den Bril
Nov 8 · 5 min read

Al gehoord van ‘OK, boomer’? Generatie Z rekent met één scherpe sneer af met de babyboomer-generatie. Zoals alles tegenwoordig begon het op TikTok:

Bekijk de video, en je vat meteen de functie van ‘OK, boomer’. Het digitale equivalent van met je ogen rollen 🙄 en je er verder geen fluit van aantrekken. Een heerlijk neerbuigend antwoord op reactionair gezeik van een oudere generatie.

Het dodelijke zinnetje ging meteen viraal. Er zijn al mensen die geld verdienen met het verkopen van ‘OK, boomer’ truien. En over laatst viel het zelfs te horen in het parlement van Nieuw-Zeeland.

“Jong en oud die elkaar afzeiken op het internet — what else is new?”

Ondertussen is ook de kwaliteitspers in actie geschoten. ‘OK Boomer’ Marks the End of Friendly Generational Relations schrijft de New York Times. Sorry New York Times, but I call bullshit. Want jong en oud die elkaar afzeiken op het internet — what else is new?

Millennials en babyboomers vechten al jaren robbertjes uit op het internet. Van in ‘t prille was het internet strijdterrein voor intergenerationele oorlogsvoering. Met Generatie Z is het stilaan tijd voor een wissel van de wacht.

Bedankt om onze economie naar de kloten te helpen, Steven.

We kennen allemaal een babyboomer: ze zijn geboren tussen 1946 en 1964. Old Economy Steven is een advice animal-meme uit 2012 die gaat over de babyboomers’ perceptie van de jeugd van tegenwoordig. Een jonge man die lijkt op Eric uit That 70s Show vertelt ons hoe makkelijk millennials het tegenwoordig hebben. Ondanks de torenhoge studentenleningen, werkloosheid en onbetaalbare woningmarkt. En dat komt van de generatie verantwoordelijk voor de financiële en economische crisis? Bedankt voor niks, Steven!

Millennials zijn seriemoordenaars

Aan de lopende band verschijnen artikels over hoe millennials alles verpesten voor iedereen. Hun doen en laten als consumenten is verantwoordelijk voor de neergang alle belangrijke economische sectoren uit de 20ste eeuw. “Millennials are killing product X” luidt het.

De lijst van dingen die millennials hebben kapotgemaakt is ontzettend lang intussen en blijft ook nog steeds groeien.

De lijst gaat door en door.

Al die artikels tot hilariteit van millennials zelf, die er vrolijk (wat anders?) een meme van maakten om te spotten met dat soort denken. Want al die artikels hebben één blinde vlek: millennials zijn financieel gewoon veel slechter af dan hun ouders.

Huis kopen? Eet gewoon wat minder avocado’s!

De reden dat millennials geen huizen kopen? Ze gaan te vaak brunchen met avocado’s op brood en lattes. Dat zei miljonair en vastgoedmakelaar Tim Gurner.

Het resultaat? Een reeks hilarische memes over avocado. Toegegeven, we eten best veel avocado’s. Maar of we door brunch te skippen anders een huis zouden kunnen kopen? Yeah, right.

Babyboomer humor

Babyboomers op hun beurt lachen ook graag met millennials. Ze gebruiken hiervoor hashtags zoals #HowToConfuseAMillennial en #MillennialCommandments.

Het zijn voorbeelden van de klassieke babyboomer humor op het internet. Typische elementen daarvan:

Een goed overzicht van babyboomer humor vind je hier:

Zo’n hashtag als #HowToConfuseAMillennial vliegt overigens natuurlijk wel als een boomerang in je gezicht:

Facebook Boomer Parody Group

Babyboomers zijn eigenlijk ‘late adopters’ van het internet. Ze smijten zich er met veel enthousiasme op, hoewel ze er vaak euh… ronduit slecht in zijn.

Facebook is het favoriete medium. Op je tijdlijn: een wall post die beter privé was geweest, politiek-incorrecte opmerkingen, kitch minion memes en cryptische comments in all caps of eindigend in….

Voor veel jonge mensen de reden om het platform massaal te verlaten. Zij die achterbleven amuseren zich met de Facebookgroep: “A group where we all pretend to be Boomers”.

De titel zegt het helemaal. Een vorm van digitaal rollenspel waar je je kostelijk mee amuseert. Neem zeker een kijkje, je lacht je een kriek.

Oké maar waarom haten millennials en babyboomers elkaar toch zo?

Na de initiële golf van anti-millennial artikels, zie je de laatste jaren steeds meer anti-boomer artikels verschijnen. De balans begint te shiften: de boomers gaan met pensioen, millennials nemen de boel over.

Een greep uit recente artikels:

En hier, beste millennials, is er slecht nieuws: ook wij worden stilaan oude zakken. “OK, boomer” wordt vrijuit gebruikt door Generatie Z voor iedereen boven dertig (yikes!).

Er is niets nieuws aan de horizon. Oude mensen klagen al 2000 jaar over jongere mensen. Niet sinds het jaar 2000, letterlijk al 2000 jaar lang komen steeds dezelfde klachten jonge mensen terug. Kijk maar eens deze mooie analyse van de BBC:

Allemaal samen nu: kumbayaaaa my lord, kumbaya

Het stemt tot nadenken. Kan het anders? Waarom werken we niet gewoon samen aan een mooiere, betere wereld?

(Op de achtergrond begint zachtjes kumbaya te spelen, zwelt steeds meer aan.)

Boomers hebben tenslotte ook dingen juist gedaan. Zoals de uitvinding van het *tromgeroffel* internet. Zie je een boomer op straat vandaag? Geef ze een welgemeende highfive!

De Chinezen geven het goede voorbeeld. Kijk naar deze wholesome Chinese tiktok-meme met 4 generaties onder één dak. (Pasop, deze meme laat je huilend van geluk achter.) Zo zie je maar, het hoeft niet altijd dikke ambras te zijn tussen jong en oud.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

  Frederik Van den Bril

  Written by

  Internethistoricus @OpenVRT // Journalist @ViceBelgium // Copywriter for hire

  OpenVRT

  OpenVRT

  OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade