Waarom het internet maar niet genoeg krijgt van The Simpsons

Niet veel mensen beseffen dit maar er bestaan eigenlijk twee versies van The Simpsons. De eerste versie is een animatieserie op FOX die intussen aan zijn 31ste seizoen toe is. Die versie op televisie heeft als bijnaam ‘Zombie Simpsons’. De kritische consensus hierover is immers redelijk universeel: de huidige afleveringen van The Simpsons zijn verschrikkelijk slecht.

De eerste 8 à 9 seizoenen van The Simpsons worden gezien als het gouden tijdperk. Het hoogtepunt van de serie. Daarna ging het enkel nog bergaf. Het is ondertussen al twintig jaar geleden dat het gouden tijdperk van The Simpsons eindigde op het televisie.

De tweede versie van The Simpsons leeft uitsluitend op het internet. Daar zijn The Simpsons populairder dan ooit. Er zijn zo veel Simpsons’ referenties en memes verspreid over het internet dat — zoals Vulture zo mooi schrijft — “it often feels like a common visual language rather than a niche trend.”

Het online leven van The Simpsons is een absolute goudmijn. Je vindt er de originele kwaliteiten van de show terug die je verloren waande.

Het online leven van The Simpsons is een absolute goudmijn. Je vindt er de originele kwaliteiten van de show terug die je verloren waande. Waarom blijven The Simpsons het internet inspireren?

Van een absolute, onbetwistbare schoonheid is de Instagram-page Scenic Simpsons. Scenic Simpsons verzamelt prachtig gestileerde frames van de show. De inwoners van Springfield blinken uit in afwezigheid. De kleine kunstwerkjes stralen herkenbaarheid, eenzaamheid en nostalgie uit. Scenic Simpsons toont ons de ontroerende en melancholische kracht van de show.

Zo zijn er tientallen Simpsons thematische fan-accounts op Instagram, de één al genialer of origineler dan de andere. Springfield cuisine. Simpsons Library. Sad Simpsons. Squinty eyed Simpsons. Worst Simpsons Faces. Psychedelic Simpsons.

Mijn recente favoriet is ‘Lynchian Simpsons’: alle shots die zo uit een David Lynch-film kunnen komen. Voor mij opnieuw een bewijs van de visuele genialiteit van de show.

Het allermooiste voorbeeld van het online voortleven van The Simpsons is Steamed Hams. Oké, het segment uit de aflevering ‘22 short films about Springfield’ gaat ruwweg als volgt. Superintendent Chalmers gaat eten bij Seymour Skinner. Eenmaal binnen merkt Skinner dat zijn eten in de oven is aangebrand. Skinner gaat stiekem Krusty Burgers halen en serveert die alsof hij die zelf gemaakt heeft. De hilariteit zit in Skinner die steeds absurdere uitvluchten verzint om zijn fout niet te moeten toegeven en Chalmers’ nukkige bereidheid die uitvluchten te geloven. De hele sketch is hilarisch en heeft een hoog slap-stick gehalte.

“Aurora Borealis? At this time of year? At this time of day? In this part of the country? Localized entirely within your kitchen?”

Dit stukje Simpsons is nu een internet meme van gigantische proporties. Fans zijn visueel beginnen experimenteren met Steamed Hams. Het is resultaat is een briljante reeks stijloefeningen. De sketch werd geherinterpreteerd, geparodieerd, geremixt, gedecontextualiseerd, geknipt en geplakt en zelfs tot avant-garde kunst verheven.

De Steamed Hams-meme is één groot absurd eerbetoon aan de onmacht én absurde spitsvondigheid van een tragisch figuur als Seymour Skinner die alleen maar indruk wil maken op zijn baas.

Oprecht, ik sta er nog altijd van te kijken. Ga zelf even kijken op YouTube en je ziet al snel welke epische proporties het aanneemt. Hier is een lijstje met willekeurige voorbeelden:

Of neem het allemaal ineens door te kijken naar ‘Steamed Hams but There’s a Different Animator Every 13 Seconds’.

Het is één groot absurd eerbetoon aan de onmacht én absurde spitsvondigheid van een tragisch figuur als Seymour Skinner die alleen maar indruk wil maken op zijn baas.

Fysica-student Lucien Hughes was 19 jaar oud en zat een maand ziek thuis. Na het zien van bovenstaande vine besloot hij Simpsons te knippen en plakken tot nieuwe videoclips voor vaporwave tracks. Vaporwave is drie dingen: 1. een muziekgenre 2. een specifieke esthetische stijl die refereert naar de begindagen van het internet en 3. een internetmeme. Het was de geboorte van een heel nieuwe YouTube-genre: Simpsonswave.

De originele Simpsons ging existentiële en moeilijke thema’s nooit uit de weg: depressie, verslaving en ‘la condition humaine’ komen allemaal aan bod.

Het universum van The Simpsons mixt perfect met het nostalgische muziekgenre vaporwave. Zoals Hughes vertelt aan Pitchfork: “Vaporwave is very much about creating an atmosphere of nostalgia, so I feel The Simpsons just perfectly fits the whole aesthetic.

De video’s ademen een melancholische tristesse: nee, de show zoals die bestond komt niet meer terug. Net zoals je eigen kindertijd, trouwens.

Een van de talloze voorbeelden is C R I S I S waarin Homer verzeilt geraakt in een depressie en door een gestoord maar banaal universum dwaalt waaruit geen ontsnappen is. De originele Simpsons ging existentiële en moeilijke thema’s nooit uit de weg: depressie, verslaving en la condition humaine komen allemaal aan bod. De Simpsonswave-video’s voelen veel meer als een voortzetting van die traditie dan de huidige serie.

Een Simpsons meme die je ongetwijfeld al zag passeren is ‘Homer Simpson Backs Into Bushes’. Het is een reaction GIF vaak gebruikt om schaamte te verbeelden. Of Homer wordt gephotoshopt alsof hij in andere dingen verdwijnt.

Vulture schreef een artikel over deze meme en hoe de bedenker van de ‘Homer verdwijnt in de bosjes’-animatie de inspiratie bij zijn eigen kindertijd ging halen.

“What’s really interesting is the meme really has nothing to do with the way it was used in the show, because it’s not a retreat or an embarrassment, as it’s used — it was really just an ominous, threatening look and a very weird backing up while never breaking eye contact with Flanders,” he says. “So it’s great the way it’s been changed, but it’s not the original intention.” He notes that while people have reinterpreted Homer’s expression as one of shame, “it’s a creepy stalker energy instead of an embarrassed, retreating energy.”

Deze meme is dus opnieuw een interessant voorbeeld van het internet memes-proces zelf. Een essentieel ingrediënt van memes is ‘repackaging’ of ‘bricolage’: decontextualisatie en/of recontextualisatie van reële of ingebeelde culturele referenties. De crux is hun participatieve karakter.

Deze meme ging uiteindelijk full circle. Hij werd door Homer Simpson in de Simpsons zelf gebruikt. Wat, toegegeven, eigenlijk de fun er een beetje uithaalt. Maar niet getreurd, er blijft genoeg Simpsons-meme materiaal over waar we nog jaren zoet mee zijn.

Waarom blijft The Simpsons zo populair online? Ik denk dat veel, zo niet alles, te maken heeft met hoe slecht de laatste 20 seizoenen zijn. The Simpsons memes zijn een manier om de show opnieuw de appreciatie te geven die het verdient. Elk seizoen opnieuw drijft de show verder af van zijn oorspronkelijke genialiteit.

Simpsons memes zijn een manier voor fans om de hoogdagen van de show (opnieuw) te beleven. Het is diametraal tegengesteld aan de echte spirit van The Simpsons. Daarin werd vaak de draak gestoken met makkelijk geldgewin en shows die zichzelf blijven herhalen. De online versie van The Simpsons is een stil verzet daartegen.

Dus daarom, beste Fox: stop er gewoon mee. Verlos The Simpsons uit hun lijden. De echte fans zullen het Simpsons-universum wel in leven houden op het internet. Daar zijn The Simpsons pas echt onsterfelijk.

PS: Krijg je niet genoeg van The Simpsons? Check zeker deze fantastische YouTube-documentaire.

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Thanks to kim-ling nicolai and Camille Pollie

Frederik Van den Bril

Written by

Internethistoricus @OpenVRT // Journalist @ViceBelgium // Copywriter for hire

OpenVRT

OpenVRT

OpenVRT is een community voor jonge, digitale creatievelingen met een broek vol goesting in media.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade