“Sesimi duyan var mı?”

Üzerinde yaşadığımız topraklar depremlere yabancı değil. 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Marmara Depremi’nde binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Son 30 yılda sadece doğal afetlerden dolayı dünya genelinde 2,3 milyon insan hayatını kaybetti. İnsan hayatını yalnızca doğal afetler tehdit etmiyor. Savaş, iç çatışma, insan eliyle bozulan iklim, salgın hastalık gibi sebeplerle milyonlarca kişi hayat mücadelesi veriyor. Tüm bu zorluklara karşı hayat mücadelesi veren insanlara ulaşmak, acil yardım ve arama-kurtarma çalışmalarının en büyük amacı.


Daima hazırlar

İHH acil yardım ekipleri yetkinlik elde edebilmek için birçok farklı eğitimden geçer. Göçükte, su altında ve yangında arama-kurtarma eğitimleri kurlar halinde alınır. Yangında arama-kurtarma eğitimleri İtfaiye Eğitim Merkezi’nde oluşturulan yangın simülasyonları eşliğinde uzman ekiplerce verilir. Yangının gerçekleştiği mekândan yaralı tahliyesi, tahliye düzenekleri kurulması ve benzeri eğitimleri alan ekipler farklı mekân yapılarına göre müdahale edebilme kabiliyeti kazanır.

Göçük ve yıkıntıda arama-kurtarma yapabilmek için AFAD eğitimcileri öncülüğünde enkaz alanında birebir arama-kurtarma ve arama ekipmanlarını kullanma eğitimleri verilir. İletişimin çöktüğü, telefon ve internet şebekelerinin çalışmadığı afet durumlarında kullanmak üzere telsiz eğitimleri alan ekipler, telsiz istasyonu kurma ve afet durumları için iletişim ağı oluşturma konularında yetkinlik kazanır.

Su altı arama-kurtarma eğitimleri ise açık havuz ve denizlerde hedef üzerine arama-kurtarma yapılarak gerçekleştirilir. İlk yardım eğitimlerini de tamamlayan ekipler farklı kaza ve afetlere müdahale etme ehliyetine sahip olur. Bu eğitimler belli periyotlarda ve belli seviyelerde verilir.

2015 Nepal Depremi

Uzmanlaşmanın uzun yıllar aldığı arama-kurtarma eğitimleri İHH bünyesinde devam ediyor. Şimdiye kadar farklı seviyelerde bu eğitimleri alan 850 kişi afetlerde görev almaya hazır durumda.


Like what you read? Give İHH İnsani Yardım Vakfı a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.