Čerstvý pátek

Na Velký pátek se z nás stává úplně nová firma. Právě pátek už bude jediným dnem, kdy Vám budeme nabízet naší unikátní službu. Každý pátek naskladníme naše farmářské a bio produkty.

Jako první Vám takto nabízíme absolutně čerstvé zboží v ten den. Objednávat můžete celý týden, avšak pouze na pátek, kdy Vám zboží dovezeme a zároveň otevřeme i naši prodejnu v Roztokách u Prahy, kde budeme nově nabízet stáčené mléko do vratných sklenic a také pořádat různé tématické akce, zaměřené především na naše bio farmáře.

Za ta léta spolupráce s českými farmáři jsme se rozhodli, že lokální produkty nám dávají největší smysl, a proto u nás nově naleznete pouze české produkty.

Díky Čerstvému pátku budeme maximálně ekologičtí a zároveň budeme nabízet no plastic bedýnku, ve které nenaleznete nic v plastových obalech.

Chceme být moderní firma a myslíme si, že právě díky této filozofii podpoříme správný trend v nakupování potravin. Aneb méně je někdy více. U nás se na potravinách nešetří, ale vydělává.

Denis Lochman a team OrbisFood.

Like what you read? Give David Reich a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.